Har du fått SMS fra oss om at avfallet ikke kan hentes?
Meny

Har du fått SMS fra oss om at avfallet ikke kan hentes?

FEILSORTERT AVFALL? Slik kan et SMS-varsel fra IRMAT se ut, og meldingen forteller deg om feilsortert avfall i din beholder. Feilsortert avfall er ressurskrevende og skaper trøbbel for renovatørene, men er også kostbart. Ikke minst går vi glipp av mange verdifulle ressurser, når avfall som kunne vært kildesortert ender opp i restavfallet. Illustrasjonsfoto.

Det er ikke alltid så enkelt å kildesortere avfallet helt riktig. Derfor sender IRMAT nå ut SMS-varsel til deg, når renovatørene oppdager feil avfall i beholderne dine. – Vi håper dette gjør abonnentene mer oppmerksomme på hva de ofte feilsorterer, sier Halfdan Haugan hos IRMAT.

Av Rita Tvede Bartolomei

– Vi har stor forståelse for at det kan være vanskelig å alltid vite hvilket avfall som går i hvilken beholder. Derfor vil vi gjerne gjøre abonnentene mer bevisste på feilsortering når det forekommer. Folk tror ofte at gjenstander i plast, glass eller metall kan sorteres som emballasjeavfall, selv om dette ikke er tilfellet. Selv om vi har kildesortert lenge i Norge, er det fortsatt mye feilsortering, sier Halfdan Haugan, prosjektleder hos IRMAT.

Mer feilsortering i beholderne gir mer restavfall

Han forteller at feilsortering skaper problemer for renovatørene og andre som skal håndtere avfallet senere på gjenvinningsstasjonen. I visse tilfeller kan feilsortering føre til lekkasjer fra giftig avfall eller elektriske gjenstander.

– Mer restavfall er også avfall som koster mye. Om vi får inn for mye restavfall koster det oss mer å kvitte oss med avfallet, og det koster abonnentene mer i form av økte renovasjonsavgifter. Restavfall kan tross alt kun brukes enn gang, det forbrennes til energi, men det kan ikke gjenvinnes på andre måter. Restavfall blir ikke nye råvarer. Derfor vil vi gjerne skape nye ressurser ved å få opp mengden avfall som kildesorteres, sier Haugan.

Når renovatøren finner porselenspotter eller bremseskiver i glass- og metallemballasjen (eller plastleker i avfallssekken for plastemballasje) blir det tatt bilde av det feilsorterte avfallet. Bildet sendes deretter inn til det digitale administrasjonssystemet hos IRMAT.

STEKEPANNE I GLASS- OG METALLEMBALLASJE ER FEIL: Det er kanskje enkelt å tenke at denne er metall. Men selv om den består av metall (men også flere andre materialer), er den ikke glass- og metallemballasje. Kast den i restavfallet, eller lever den fra deg på miljøstasjonen. Foto fra avviks-systemet renovatørene melder inn om feilsortering til.

Mange SMSer? Du ender ikke opp på «svarteliste»

Det nye SMS-systemet ble satt i gang sommeren 2020, samtidig som det nye renovasjonssystemet ble innført for IRMATs privatabonnenter. Men slapp helt av: Du ender ikke opp på en «svarteliste» hos IRMAT, selv om det for enkelte kan føles ubehagelig å få en SMS om feilsortering.

– En kar ringte til oss her om dagen og hadde fått SMS om to feilsorteringer på rad. Da lurte han på om han var satt på en svarteliste hos oss. Ingen er på en svarteliste, selvfølgelig ikke, vi vil bare bevisstgjøre abonnentene. Selv om noen ikke bryr seg om kildesortering, så er det også veldig mange som har feilsortert i god tro i flere år, betrygger Halfdan Haugan.

Usikker på kildesortering? Lær mer om kildesortering av plastemballasje, eller hvorfor du ikke kan legge gryter og skruer i avfallsbeholderen for glass- og metallemballasje hjemme.

Hopp rett ned til innholdet