Meny

Farlig avfall

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall håndteres slik at miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.

Farlig avfall skal være merket med faresymbol. Er du i tvil om noe er farlig avfall er det best å ikke ta sjanser: lever det uansett som farlig avfall på nærmeste miljøstasjon, Goasholtmyra og Brenna.

Rød boks

IRMAT AS tilbyr alle husholdningsabonnenter å levere farlig avfall i rødboks to ganger i året. 

I rødboksen kan du levere: 

 

 • Olje og oljeprodukter
 • Sterke syrer, baser og lut
 • Maling, beis, lakk, lim, løsemidler, bunnstoff til båt, trykkfarger o.l.
 • Hobbykjemikalier, fotokjemikalier, plantevernmidler, ugressmidler, insektsmidler, soppmidler og rottegift.
 • Rengjørings- og vedlikeholdsmidler som flekk fjerner, toalettrens, rust fjerner, motor rens, låsspray og spraybokser.
 • Knappcellebatterier, oppladbare batterier o.l.
 • Lysstoffrør, sparepærer og lyspærer.
 • Elektriske- og elektroniske produkter som hårføner, vaffeljern, barbermaskin, mobiltelefon o.l.

Dette skal ikke leveres som farlig avfall:

 • Eksplosiver og sprøytespisser
 • Medisiner leveres på apoteket.
 • Bilbatteri leveres direkte til miljøstasjonene.
 • Renovatøren tar ikke med bokser som er så fulle at lokket ikke går igjen. Det samme gjelder for avfall som ligger ved siden av boksen.
 • Alt farlig avfall blir videresendt fra IRMAT til Ragn Sells. Farlig avfall blir brent i spesial tilpasset forbrenningsanlegg.
 • Det er viktig å levere farlig avfall i orginalemballasjen. La alltid tvilen komme miljøet til gode.
 • Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: lever det uansett som farlig avfall. 
 • Farlig avfall inneholder miljø-og helseskadelige stoffer og kan gjøre stor skade om det havner på avveie (eller i restavfallet).
Hopp rett ned til innholdet