Meny

Ofte stilte spørsmål

På Servicetorget i kommunene og på Goasholtmyra Miljøpark får du nye bioposer og sekker til plastemballasje. der selger de også ekstra sekker til restavfall.

Renovatørene deler også ut ny rull med bioposer når du knyter en bærepose på matavfallsbeholderen. Trenger du en ny rull med sekker til plastemballasje kan du knyte en bærepose på papirbeholderen.

Ta kontakt med IRMAT på telefon 35 02 76 00 eller post@irmat.no

Her legger du maling, lim og lakk, spraybokser, plantevern- og ugressmidler, oljerester, småbatterier m.m. Ofte er produkter som blir farlig avfall merket med faresymboler. Også små elektroniske produkter som mobiltelefoner, strykejern og hårfønere legges i boksen. Denne blir hentet 2 ganger i året og ruten ligger på avfallskalenderen og appen Min Renovasjon.

Gjenvinningsstasjonene er kun for privatpersoner. Oversikt over hva som er gratis. Les mer..

Avfallsreduksjon vil si å hindre at avfall oppstår. IRMAT støtter småbarnsforeldre som ønsker å bruke tøybleier ved at det gratis gis ut en startpakke. Hvert barn som bruker engangsbleier produserer 1 tonn avfall i løpet av bleieperioden. Ordningen med startpakke gjelder  for de som bosatt i eierkommunene til IRMAT. Ta kontakt med IRMAT ved spørsmål og bestilling av startpakke.

Det vil alltid være en viss grad av miljøpåvirkning knyttet til håndtering av avfall. IRMAT søker å minimere disse påvirkningene. Vårt avfallsdeponi er et moderne deponi som tilfredsstiller de strengeste miljøkrav. Dette innebærer blant annet at deponiet har dobbel bunntetting og at det føres miljøovervåkning for å avdekke evt. forurenset sigevann. Vi har også oppsamling og avbrenning av metangass for å redusere utslippene av klimagasser.

Har du behov for å levere ekstra restavfall en gang i blant kan du kjøpe restavfall sekker til dette formålet. Sekkene kan du kjøpe på kommunenes servicetorg, på Goasholtmyra og på Brenna. Sekkene er merket Ekstra restavfall og har IRMAT logo påtrykt. Denne sekken kan du sette frem sammen med restavfallsbeholderen den dagen restavfallet hentes.

Brukte batterier leverer du i den røde boksen, til miljøstasjonene eller til forhandler.

Kast aldri brukte batterier i restavfallet. 

Alle husholdningsabonnenter får tildelt årsforsyning av poser og sekker i løpet av uken 34, 35 og 36

Hopp rett ned til innholdet