Meny

Landbruk

Avfall fra gårdsdrift skal leveres som næringsavfall og følger like betalingssatser som annet avfall fra virksomheter. Landbruksplast mottar vi gratis under visse forutsetninger, se under.

Landbruksplast

Plasten fra landbruket kan gjenvinnes og er en verdifull råvare til nye produkter. Rundballeplast og storsekker er blant de plasttypene som kan gjenvinnes. Forutsetningen for at plasten skal kunne gjenvinnes er at den er ren og riktig sortert. Det er da gratis å levere denne på våre mottak. Dersom plasten etter kontroll viser seg å være uren og dårlig sortert, vil leveringen belastes etter samme satser som restavfall for næringslivet.
Klargjøring av landbruksplast:

 • Rist plasten for å fjerne stein, jord, fòrrester, stroppebånd og andre forurensninger.
 • Sorter PP-sekker, rundballeplast og annen plastemballasje hver for seg, slik at det lett kan skilles fra hverandre ved mottak.

Det er bare emballasje som skal inn i gjenvinningssystemet.

GPN sin sorteringsveileder

Leveringssteder for landbruksplast:

 • Hjartdal: Goasholtmyra Miljøstasjon
 • Midt-Telemark: Brenna Miljøstasjon
 • Notodden: Goasholtmyra Miljøstasjon

Farlig avfall og EE-avfall

Det finnes mange typer avfall på et gårdsbruk som kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer og som dermed er farlig avfall. Også kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) inneholder skadelige stoffer. Det er derfor viktig å lagre og kvitte seg med farlig avfall og EE-avfall på en forsvarlig måte.
Farlig avfall er blant annet:

 • Olje og oljeprodukter
 • Sterke syrer og baser, batterier
 • Maling, beis, lakk, lim, løsemidler
 • Div. kjemikalier, skadedyr- og plantevernmidler
 • Rengjørings- og vedlikeholdsmidler
 • Andre produkter merket med faresymboler
 • PCB-holdige isolerglassruter, kondensatorer i lysarmatur og lysstoffrør


IRMAT tar imot farlig avfall fra landbruket. Avfallet må være  deklarert på www.avfallsdeklarering.no før levering. EE-avfall er alle typer avfall som går på strøm eller batteri. IRMAT tar imot EE-avfall gratis.

Annet avfall

Hopp rett ned til innholdet