Meny

INFORMASJON
FOR Bedrifter

Avfall fra næringslivet

IRMAT AS tar imot alle typer avfall, og har stor deponikapasitet. Vi er opptatt av å benytte ressursene i avfallet, alt avfall som kan material gjenvinnes blir sortert i separate fraksjoner før det fraktes videre.

Alle typer EE-avfall er gratis å levere for næringskunder.

Restavfallet blir sendt til forbrenning med energigjenvinning.

IRMAT AS har etablert et  deponi kategori 2 for ordinært avfall på Goasholtmyra. Avfallsforskriften kapittel 9 gir mulighet til å deponere avfall med totalt organisk karbon mindre enn 10 %. (TOC mindre enn 10%).

Ønsker du Informasjon angående leveringsbetingelser og priser – kontakt IRMAT på Notodden.

Vi har riktig pris og høy kompetanse

Hopp rett ned til innholdet