Meny

OM IRMAT

Historikk

IRMAT – Interkommunalt Renovasjonselskap i Midt- og Aust-Telemark – har kontorer på Goasholtmyra Miljøpark i Notodden kommune. Selve avfallsanlegget ble åpnet i 1995, mens IRMAT AS ble etablert i 1998.

IRMAT AS eies av kommunene  Hjartdal, Notodden og Midt-Telemark. Bakgrunnen for etableringen av et interkommunalt samarbeid var et ønske om å videreutvikle renovasjonssamarbeidet mellom kommunene. På den måten kunne driften av renovasjonstjenestene rasjonaliseres og kommunene kunne lettere møte nye krav innen avfallshåndteringen.

Miljøstyringssystem

IRMAT AS er en renovasjons- og gjenvinningsbedrift med tillatelse til forurensing. Det er derfor svært viktig med fokus på kvalitet og forbedring. Virksomheten har bygd opp et miljøstyringssystem i henhold til NS-EN ISO 14001:2015 og NS-EN ISO 9001:2015  for å ivareta det ytre miljøet  og god kvalitet på best mulig måte.

Policy

IRMAT AS arbeider for at ressursene i avfallet utnyttes som en ressurs. Dette skal oppnås med lavest mulig negativ påvirkning på miljøet både lokalt og globalt. Hovedstrategien skal være basert på avfallshierarkiet med ombruk før materialgjenvinning før sluttbehandling.

Selskapet skal arbeide i forhold til dette igjennom at:

Miljø- og kvalitetsmål

IRMAT AS arbeider for at ressursene i avfallet utnyttes som en ressurs. Dette skal oppnås med lavest mulig negativ påvirkning på miljøet både lokalt og globalt. Hovedstrategien skal være basert på avfallshierarkiet med ombruk før materialgjenvinning før sluttbehandling.

Selskapet skal arbeide i forhold til dette igjennom at:

Energiutnyttelse

IRMAT AS skal arbeide aktivt for at det skal etablereres energigjenvinningsløsninger for avfall i regionen.

Forsvarlig sluttdisponering

IRMAT AS skal sørge for å ha nødvendig forsvarlig behandlingskapasitet for avfall som ikke kan gjenvinnes, fortrinnsvis i eget deponi. Miljøbelastningene ved å ha et deponi skal holdes på et minimum.

Myndighetskrav

Virksomheten skal drives i tråd med myndighetenes krav og overordnet målsetting for avfallsrelatert miljøpåvirkning i klima, ressurs og energispørsmål.

Miljøaspekter og miljødelmål

Følgende miljøaspekter prioriteres

Virksomheten

Goasholtmyra Miljøpark tar imot avfall både fra husholdninger og fra næringslivet. Avfall som ikke går til gjenvinning blir deponert på vårt moderne deponi. IRMAT AS driver avfallshåndtering innenfor de krav som myndighetene setter. Selskapet arbeider for at avfallet skal behandles på en miljømessig forsvarlig måte, hvor avfallsreduksjon og gjenvinning fremmes.

Det er to miljøstasjoner for private i IRMAT-regionen: Goasholtmyra Miljøstasjon (Notodden) og Brenna Miljøstasjon (Midt-Telemark).

Innsamlingen av avfall fra abonnentene håndteres ikke av IRMAT, men utføres av egne renovatører som IRMAT har kontrakter med. I Hjartdal og Notodden utføres tjenesten av Notodden Renovasjon og Gjenvinning AS. I  Midt-Telemark av Sunde Renovasjon og Gjenvinning AS.

Styret:

 

Generalforsamling:

Hopp rett ned til innholdet