Meny

Lag og organisasjoner

Informasjon om leveringsbetingelser for avfall fra veldedige bruktbutikker, lag og organisasjoner

IRMAT AS har i mange år hatt som tradisjon å motta avfall fra veldedige organisasjoner, lag og foreninger vederlagsfritt. Utgiftene for håndtering av det avfallet som nevnte organisasjoner har fått levere gratis har blitt beregnet som kommunalt husholdningsavfall levert på miljøstasjonen. Dette er en ordning som vi nå ikke har anledning til å fortsette med.

Avfall fra rydde- og innsamlingsaksjoner, rester fra bruktbutikker eller avfall fra veldedige lag og organisasjoner er avfall som er unntatt den kommunale renovasjonen (jf. § 30, i forurensingsloven), og skal av den grunn ikke dekkes gjennom renovasjonsgebyret. 

Irmat tilbyr veldedige bruktbutikker lag og organisasjoner å levere sortert restavfall til kostpris. Avfallet må leveres over vekt og egen sorteres på Goasholtmyra miljøstasjonen. 

Hopp rett ned til innholdet