Meny

Farlig avfall

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helse og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall skal håndteres forsvarlig slik at det ikke fører til skade for mennesker, dyr og natur. En avfallsprodusent er selv pliktig til å identifisere farlig avfall, oppbevare avfallet sikkert i riktig UN-godkjent emballasje, deklarere og levere avfallet i henhold til Avfallsforskriften.

Oppstår det farlig avfall i din bedrift kan du levere inntil 1000 kg pr år hos IRMAT. Er du usikker på om du har farlig avfall i din bedrift kan du gjerne ta kontakt for veiledning.

Farlig avfall skal være deklarert på www.avfallsdeklarering.no før det leveres til IRMAT. Virksomheter som ønsker det, kan tildele IRMAT fullmakt til å deklarere for seg. Fullmakt tildeler du når du er logget inn som administrator hos www.avfallsdeklarering.no. Dersom IRMAT deklarerer for kunder vil det bli fakturert et gebyr.

Fraksjoner som er farlig avfall

Lister opp noen typer bygg avfall som er farlig avfall.

Gassbeholdere

Propanbeholdere og brannslukningsapparater skal leveres som farlig avfall.

Asbest og eternitt

Asbest finnes i mange eldre bygningsdeler som blant annet fasadeplater og som isolasjon. Det er også bestanddeler i gulvbelegg, fliser og avrettingsmasse. Asbest er helseskadelig.

Når asbest leveres IRMAT skal det være deklarert på avfallsdeklarering og basiskarakterisert på EnvPortal. Asbest blir deponert på Goasholtmyra

EAL kode: 17 06 05 asbestholdige byggematerialer

EAL kode: 17 06 01 asbestholdige isolasjonsmaterialer

Avfallsstoff nr: 7250

Asbest skal være pakket i to lag bygg plast eller storsekk beregnet til asbest og være plassert på pall.

Impregnert treverk

Impregnert og kreosotbehandlet treverk leveres som farlig avfall og må være deklarert på www.avfallsdeklarering.no før levering.

EAL kode: 170204

Avfallsstoff nr: 7098

Større metallgjenstander må være fjernet. Impregnert treverk videresendes til godkjent mottak for sluttbehandling av slikt avfall.

Isolerglass vinduer

Alle isolerglassruter som er farlig avfall skal leveres hele

PCB produsert fra 1965 -1975, utenlandske t.o.m. 1979

EAL kode: 17 09 02

Avfallsstoff nr 7211

Klorparafiner/ftalater produsert 1975-1990, utenlandske til 1995.

EAL kode: 17 09 03

Avfallsstoff nr 7158 Klorparafiner

Avfallsstoff nr 7156 Ftalater

Garasjeporter og kjøleromsvegger

Inneholder ofte polyuretanskum med miljøfarlig KFK eller HKFK, produsert før 2003.

EAL kode: 17 06 03

Avfallsstoff nr 7157

Cellegummi som rørisolasjon

Inneholder brommerte flammehemmere

EAL kode: 17 06 03

Avfallsstoff nr 7155

Gulvbelegg

Vinylgulvbelegg og vinyllister inneholder ftalater.

EAL kode: 17 02 04

Avfallsstoff nr 7156

Hopp rett ned til innholdet