Viktig informasjon til alle husstander i IRMAT regionen.

Årets andre runde med tømming av rødboks

IRMAT AS har tømming av rødboks uke 39, 40, 42, 43, 44 Benytt sjansen til å bli kvitt farlig avfall og små elektronikk nå.

Den røde boksen skal settes frem til beholdrene godt synlig hvis du ønsker at den skal bli byttet. Renovatøren tar kun med lukkede bokser.

KommuneDato/ukeAdresser 
Midt- TelemarkUke 39 21.-25. septemberGvarvvegen, Strannavegen, Flatin, Røysumvegen, Sperrudvegen Liheia, Breskelia, Vreimsida, Øvrebø, Seljordsvegen 107-1225 Heia, Eikjabygda, Kyrkjevegen, Lundevegen, Roegrenda Valenvegen, Grivijordet, Hørte, Bergan Tinghaug, Nesodden, Sauheradvegen, Klevarsida
Midt- TelemarkUke 40 28.sep. – 02. okt.Bø sentrum, Nordbøåsen Langkåshaugen, Oterholt Lifjellvegen, Folkestad Breisås Samhaldvegen, Bygdevegen, Akkerhaugen, Nordagutu, Holtsås Gvarv sentrum, Hetterud, Gunheim
NotoddenUke 42 12.-16 oktoberToppen, Tinnebyen, Høybødalen, Høybøjordet, Tveiten , Mælagata, Høgås, Sentrum, Tinnesmoen, Tinnesgata, Sagafoss
NotoddenUke 13 19.-23. oktober  Vestsida, Tinnegrend, Hjuksebø, Lisleherad, Bolkesjø, Sætrejordet, Skogen, Årnesjordet
Hjartdal og NotoddenUke 44 26. -30. oktoberSemsfeltet, Øvre Heddal, Nordre Heddal, Gransherad, Sauland, Hjartdal, Sauland, Tuddal

Eksempler på avfall du kan legge i boksen kan du se hos: www.irmat.no.

Se også www.sortere.no , farlig avfall.

Det er viktig at den røde boksen for farlig avfall oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk gjerne gratisappen Min Renovasjon for informasjon om renovasjonskalenderen       

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I MIDT-TELEMARK, NOTODDEN OG HJARTDAL

IRMAT minner om at park- og hageavfall leveres gratis på gjenvinningsstasjonene Brenna og Goasholtmyra. Park og hageavfall skal ikke leveres i matavfallet.

Løpet av uke 36 har alle abonnentene fått nye bioposer som skal benyttes til matavfallet. Matavfall skal ikke leveres i bæreposer eller andre typer poser.

Du kan lese mer om sortering her: https://irmat.no/privat/hva-kaster-jeg-hvor/hjemme/ eller på appen Min Renovasjon.

Med vennlig hilsen IRMAT

Salg av 3 måls næringstomt

BNM Realist Næringsmegling AS har fått i oppdag å selge ca. 3000 kvm næringstomt av IRMAT AS som driver Goasholt Gjennvinningsmottak i Notodden. Tomten ligger langs E-134 Kongsbergvegen) ved avkjøringen til gjenvinningsanlegget i område regulert til næringsvirksomhet. Tomten er ikke opparbeidet og selges slik den fremstår, men blir fradelt med eget matrikkelnummer fra selgers side.

Stillingsutlysning: Daglig leder

Stillingstittel: Daglig leder
Frist: 31.08.2020
Ansettelsesform: Fast

IRMAT er inne i en fase med omfattende omstilling og utvikling. Selskapet er en viktig del av eierkommunenes satsing på klima- og miljøtiltak og vil ha en nøkkelrolle i kommunenes fokus på sirkulærøkonomi i årene framover. IRMAT er inne i et generasjonsskifte hvor vi går fra å være et tradisjonelt renovasjonsselskap til å bli en aktiv aktør og pådriver innen ressursgjenvinning og resirkulering. For å lede arbeidet med å utvikle selskapet videre slik at vi oppnår de målene vi og våre eiere har satt oss, søker vi nå en nyDaglig leder
Som daglig leder vil du få en ledende rolle i et veldrevet selskap med et viktig samfunnsoppdrag. I IRMAT vil du få muligheten til å være med på lede omstillings- og utviklingsprosesser som skal sikre at selskapet tilbyr gode, konkurransedyktige løsninger innen renovasjon, avfallshåndtering og gjenvinning. Du vil få en sentral rolle innen eierkommunenes klima- og miljøsatsing og blir en aktiv pådriver i forhold til overgangen til en sirkulærøkonomisk tankegang

Vi har de siste årene gjennomført en rekke større prosjekter og investeringer – og vi har mange nye oppgaver som står foran oss i årene framover. Som daglig leder, vil du få stor innflytelse på selskapet videre utvikling og jobbe i tett samarbeid med styret. Du vil få varierte arbeidsoppgaver og ha det overordnede ansvaret for selskapets driftsadministrasjon og et overordnet organisasjons- og personalansvar. Andre sentral oppgaver vil være kontinuerlig utvikling og forbedring av hele verdikjeden, lønnsomhets- og forbedringsprosesser og styrking av selskapets markedsposisjon og omdømme. I tillegg vil du jobbe mye ut mot eksterne samarbeidspartnere og få en sentral rolle i selskapets informasjons- og kommunikasjonsarbeid.


Med deg på laget får du engasjerte og løsningsorienterte medarbeidere med høy kompetanse innen både administrasjon og avfallshåndtering. IRMAT er veldrevet og har god økonomi. Selskapet har gode driftssystemer og er sertifisert iht. ISO 9001-2015 og ISO 14001.

Utdannelse

 • Høyere utdanning innen relevant fagområder vil være en fordel
 • Manglende høyere utdannelse kan kompenseres med relevant arbeidserfaring

Erfaring/kompetanse

 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring med endringsledelse med kontinuerlig utvikling og forbedring i hele verdikjeden
 • Gjerne erfaring fra driftsorganisasjon, produksjon, tekniske tjenester eller tjenesteytende virksomhet
 • God økonomiforståelse
 • Grunnleggende IT-kompetanse
 • Erfaring fra prosjektledelse vil være en fordel
 • Kjennskap til sirkulærøkonomi/avfallshåndtering og kommunal sektor vil være en fordel, men er ikke noe krav

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper evne til å inspirere, engasjere og få med de ansatte
 • Evne å jobbe både strategisk og operativt
 • Systematisk og løsningsorientert
 • Initiativrik pådriver med evne til å ferdigstille påbegynte prosjekter
 • Gode relasjons- og samarbeidsevner
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdighete

Mer informasjon om IRMAT og vår virksomhet, finner du på våre nettsider: irmat.no
Klikk her for å se vår brosjyre om morgendagens råvarer: Morgendagens råvarer

For nærmere kontakt om stillingen kontakt gjerne styreleder Helge Granlund, tlf. 905 48 858, eller en av våre rådgivere i Skagerak Consulting, Jan S. Storstein, tlf. 950 09 444 eller Tom R. Gogstad tlf. 951 75 241.

Renovasjonskalender på appen Min Renovasjon

Tips ved feilmelding i appen

Fra uke 28 har alle renovasjonsabonnentene i IRMAT sine kommune fått nytt renovasjonsutstyr og det er ny hentefrekvens for avfallet. Renovasjonskalenderen finner du enklest i appen Min Renovasjon. Vi anbefaler alle som har mulighet til å benytte denne appen til renovasjonskalender. Her finner du informasjon om hentedatoer og en sorteringsveileder.

Viktig melding til alle som hadde appen fra før til den gamle henteordningen

Det viser seg at det henger igjen noen feil når det gjelder varsling. Avinstaller appen for så å legge den inn på nytt. Da skal alt fungere korrekt.

Returpunkt for glass- og metallemballasje

Fra uke 28 blir glass og metallemballasje henta hjemme hos husholdningsabonnentene.

Kontainere for glass- og metallemballasje på returpunkta som er plassert rundt i kommunene vil bli fjernet. Det vil være mulig å levere ekstra glass og metallemballasje.

Her finner du ekstra kontainer for glass- og metallemballasje:

 • Frivillighetssentralen i Bø
 • Brenna Miljøstasjon
 • Parkeringsplassen ved Coop Extra i Notodden sentrum
 • Goasholtmyra miljøstasjon

Eksempler på hva du leverer i kontainer for glass- og metallemballasje:

Syltetøyglass, barnematglass, pastasausglass og glassflasker, vin- og spritflasker

Hermetikkbokser, aluminiumsformer og -folie, metallkorker/lokk, påleggstuber av metall, brus- og ølbokser uten pant, telysholdere i metall

Dette skal ikke med:

Porselen, keramikk og krystall, drikkeglass og tallerkener, ildfaste former, speil og vindusglass. Metallgjenstander eksempel: gryter, panner, strykejern, motorer, jernrør, bildeler etc. Lyspærer kastes rødboksen

Endring på kjørerutene i forbindelse med 2. pinsedag

Innkjøring i forbindelse med 2.pinsedag for alle som har fått nytt renovasjonsutstyr i Notodden kommune

Mandag 1. juni kjøres tirsdag 2. juni. Tirsdag 2.juni kjøres onsdag 3.juni. Onsdag 3. juni kjøres torsdag 4.juni. Torsdag 4.juni og fredag 5.juni kjøres fredag 5.juni.

De som har gammelt utstyr i Notodden og Hjartdal får hentet avfall etter den Renovasjonskalender 2019-2020 for sin kommune.

Abonnentene i Midt-Telemark kommune får hentet avfall etter Renovasjonskalender 2019-2020 (gammel ordning).

Endret hentedag i forbindelse med kristihimmelfartsdag 21. mai

Denne informasjonen gjelder for abonnenter som har fått nye beholdere på Notodden

Hentedag torsdag 21. mai: Sætrejordet kjøres onsdag 20. mai.

Hentedag fredag 22.mai: Skogen- Årnesjordet kjøres onsdag 20. mai.

Hentedag torsdag 21.mai: Sentrum-Tinnesmoen kjøres fredag 22. mai

Brenna Miljøstasjon

Miljøstasjonen åpner 14.04.2020. Åpningstider mandag-fredag 08:00 – 15:30. Langdag på torsdag til kl 18:30