Viktig informasjon til våre abonnenter.

Svært glatt, krevende å hente søppel

Våre renovatører har den siste uka hatt store utfordringer med å hente søppel grunnet svært glatte veier. Renovasjonsbilen benytter kjetting og renovatørene bruker sko med pigger men likevel har det vært en krevende oppgave med å få tømt avfallet sier Wilhelm Brendemo prosjektleder i IRMAT.

Brendemo oppfordrer innbyggerne til å sørge for å strø rundt søppeldunken og at private veier også blir strødd sånn at våre renovatører kan hente avfallet uten at det går utover deres sikkerhet.

IRMAT vil også ta opp dette med kommunene for det har også vært svært glatt på enkelte kommunale veier.

Nå blir farga søppelsekker forbudt hos IRMAT.

Vi tar imot morgendagens råvarer på gjenvinningsstasjonen.

Det er ikke lenger lov til å levere restavfall i sorte eller blå sekker, det må leveres i blanke sekker. Svarte og blå sekker skjuler innholdet og gir rom for feilsortering, nå vil vi se restavfallet ditt. 

Det er tre grunner for forbudet:

  1. Materialgjenvinning
  2. Tryggere for alle
  3. Billigere for deg

IRMAT har vedtatt målsetning om 65 % kildesortering i 2025. For å nå dette målet er kildesortering på alle nivå viktig.

Det er gjort undersøkelser som viser at det skjuler seg mye farlig avfall i sorte sekker som utgjør en risiko for ansatte og miljøet. Forbudet hindrer at farlig avfall og selvantennelige materialer, som litiumbatterier, havner i restavfallskontainerne og ligger skjult sammen med annet avfall i påvente av transport.

Forbudet sikrer også et mer rettferdig renovasjonsgebyr, de som er flinke til å kildesortere klarer seg med det de har sin egen husholdningsløsning.

Fra 1. januar 2020 – 1. juli 2020 tilpasser vi oss et forbud ved at du må tømme ut restavfallet av den fargede sekken. Etter 1. juli vil det være totalforbud for fargede søppelsekker.

Min Renovasjon, kommune – og regionreformen

Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i store endringer som følge av kommune- og regionreformen. På grunn av disse endringene må du legge inn adressen din på nytt i Min Renovasjon etter nyttår.

  1. Gå inn i app-en  MinRenovasjon
  2. Slett adressene (stedene) dine som du har lagt inn for å få tømmekalender og varsling på
  3. Velg «Legg til sted»
  4. Velg kommune og adresse på nytt
  5. Nå skal alt fungere som før.

De aller fleste av landets kommuner vil få nye kommunenummer, enten som et resultat av sammenslåinger eller etablering av de nye regionene. Totalt er 311 kommuner berørt av reformen og ved årsskiftet 2019/20 vil det bli utført ca. 100 millioner endringer i matrikkelen.

Les mer om dette på https://www.norkart.no/kommunereform/

Plastemballasje kjørerute 4/5 i Bø, Midt-Telemark kommune

På grunn av innkjøring i renovasjonsrutene i forbindelse med helligdagene vil den oppsatte plasthentingen for kjørerute nummer 4/5 i uke 1 utgå. Lever flere sekker i uke 5. Du kan også levere sekken på Brenna Miljøstasjon torsdag 2. januar eller på onsdager. Vi beklager denne situasjonen.

Informasjon til innbyggerne i Midt- Telemark

På grunn av kommunereformen er det ikke mulig å oppdatere Min Renovasjon. Der vil det fremkomme noen feil i forbindelse med endret kjøreruter i jule og nyttårshelgen.

Kjørerutene i jule- og nyttårshelgen blir som følger:

Bø kommune

Mandag 23.12.2019 og tirsdag 24.12.2019 kjøres mandag 23.12.2019. Onsdag 25.12.2019 kjøres lørdag 28.12.2019. Torsdag 26.12.2019 kjøres fredag 27.12.2019. Onsdag 01.01.2020 blir kjørt torsdag 02.01.2020. Torsdag 02.01.2020 blir kjørt fredag 03.01.2020. Plastemballasje i rute 4/5 utgår i uke 1. Sett frem flere sekker i uke 5.

Sauherad kommune

Mandag 23.12.2019 og tirsdag 24.12.2019 kjøres mandag 23.12.2019. Onsdag 25.12.2019 kjøres lørdag 28.12.2019. Torsdag 26.12.2019 kjøres fredag 27.12.2019. Onsdag 01.01.020 blir kjørt torsdag 02.01.2020. Torsdag 02.01.2020 blir kjørt fredag 03.01.2020.

Du finner også informasjon om kjørerutene på renovasjonskalenderen som dere har fått utdelt eller som finnes på IRMAT sin hjemmeside www.irmat.no

Informasjon til innbyggerne i Notodden og Hjartdal

Endring på kjørerutene i Notodden kommune

Det vil være noen endringer på kjørerutene for jule- og nyttårshelgen i Renovasjonskalenderen for 2019-2020 i Notodden kommune.

Kjørerutene blir som følger: Mandag og tirsdag kjøres på mandag 23.12. Onsdag kjøres på tirsdag 24.12. Torsdag 26.12 kjøres fredag 27.12.

Åpningstider i forbindelse med jul- og nyttår på Goasholtmyra Miljøpark

Mandag 23. desember fra 07:30 15:30.

Tirsdag 24.desember (julaften) stengt

Fredag 27. desember fra 07:30-15:30

Mandag 30. desember fra 07:30-15:30

Tirsdag 31. desember (nyttårsaften) fra kl 07:30- 12:00

Bruk gjerne appen Min Renovasjon for informasjon om renovasjonskalenderen

Vi minner om at glanset julepapir skal i restavfall.

Ønsker alle våre kunder en riktig god jul og et godt nytt år.

Informasjon til innbyggerne i Midt-Telemark

Brenna Miljøstasjon

Det er åpent på Brenna Miljøstasjon fredag 27. desember og torsdag 2. januar. Åpningstiden er kl 8.00-15.30

Goasholtmyra Miljøpark er stengt julaften 24.desember

På grunn av kommunereformen er det ikke mulig å oppdatere Min Renovasjon. Der vil det fremkomme noen feil i forbindelse med endret kjørerute i jule og nyttårshelgen. Følg med på renovasjonskalenderen som dere har fått utdelt eller som finnes på IRMAT sin hjemmeside.

Vi minner om at glanset julepapir skal i restavfall.

Ønsker alle våre kunder en riktig god jul og et godt nytt år.

Informasjon til innbyggerne i Midt-Telemark

Brenna Miljøstasjon er åpen for midlertidig drift onsdager kl 08.00 – 15.30 fra 1. desember 2019

Ferdigstilling av Brenna Miljøstasjon blir forsinket siden hovedentreprenøren gikk konkurs før ferdigstilling var en realitet. Det er åpnet for midlertidig drift på miljøstasjonen frem til endelig åpning som er planlagt til 1.april 2020. Brenna miljøstasjon kan bare ta imot ekstra avfall fra private husholdninger. Næringsavfall er ikke tillatt levert her. Av den grunn er det ikke tillatt å benytte traktor eller biler med firmalogo.

Dersom innbyggerne vil levere ekstra avfall utover åpningstiden på Brenna Miljøstasjon kan det leveres til Goasholtmyra Miljøpark. I denne sammenhengen tilbyr vi abonnentene to gratis leveringer på Goasholtmyra Miljøpark

Viktig informasjon til alle husstander i IRMAT regionen

Årets andre runde med tømming av rødboks

IRMAT AS har tømming av rødboks uke 39, 40, 42, og 43.  Benytt sjansen til å bli kvitt farlig avfall og små elektronikk nå.

Den røde boksen skal settes frem til avfallsstativene/dunkene godt synlig hvis du ønsker at den skal bli tømt.

Renovatøren tar ikke med bokser som er så fulle at lokket ikke går igjen. Det samme gjelder avfall som ligger ved siden av boksen.

Rødboksen tømmes hos deg i følgende uke samme dag som det øvrige avfallet hentes, se renovasjonskalenderen.

Kommune Dato/uke Adresser 
Sauherad Uke 39 23.-29. september  
Uke 40 30. sept.-6.oktober  
Hjartdal Uke 42 14.-20. oktober  
Notodden Uke 42 14.-20. oktober Området merket A: Yli, S og N Vestsidaveg, Svelgfoss, Bolkesjø, Grønvollfoss, Årlifoss, Lisleherad, Gransherad, Tinnoset, Busnes, Rudsgrend, Tinnegrend, Tveiten, Tinnebyen, Kattekleiv, Sauheradveien, Hvåladalen, Bakkegata, Hegnaskottet, Tinneveien, Roald Amundsengate, Tinnebakken, Hvålaskeidet.
Notodden Uke 43 21.-27. oktober Området merket B: resten av Notodden

Eksempler på avfall du kan legge i boksen:

Olje og oljeprodukter.

Sterke syrer, baser, lut, knappcellebatterier, oppladbare batterier o.l.

Maling, beis, lakk, lim, løsemidler, bunnstoff til båt, trykkfarger o.l.

Hobbykjemikalier, fotokjemikalier, plantevernmidler, ugressmidler, insektmidler, soppmidler, rottegift.

Rengjørings- og vedlikeholdsmidler som flekkfjerner, toalettrens, rustfjerner, motorrens, låsspray o.l.

Spraybokser.

Farlig avfall må være i emballasje når det blir levert.

Elektriske – og elektroniske produkter som hårføner, vaffeljern, barbermaskin, mobiltelefon, lyspærer.

Det er viktig at den røde boksen for farlig avfall oppbevares utilgjengelig for barn.

                                                                   www.irmat.no