Informasjon ang åpning av våre gjenvinningsstasjoner.

Nå blir gjenvinningsstasjonene på Goasholtmyra og Brenna åpnet etter stenging i forbindelse med korona pandemien.

Gjenvinningsstasjonene skal ikke overbelastes.

Det er viktig å opprettholde innsamling og håndtering av avfall fra private husholdninger og næringer i tiden framover.

Vi ber folk, så langt det er mulig, om å oppbevare avfall som normalt skal leveres til gjenvinningsstasjoner i egen bolig inntil forholdene normaliseres og det er bedre kapasitet for innlevering av avfall i den enkelte kommune.

Det er ingen god ide å rydde loft og kjellere i disse dager, dersom det gjør at behovet for å levere avfall øker.

Gjenvinningsstasjonen på Goasholtmyra åpner etter stenging i forbindelse med koronapandemien onsdag 01.04.2020.

Brenna miljøstasjon åpner 14.04.2020.

Det blir ordinære åpningstider fra 07:30-15:30.

Det blir kun tillatt å betale med vipps eller kort.

Vi tillater tre biler eller totalt tre kunder inne på gjenvinningsstasjonen samtidig.

Husk:

 • Viktig å overholde to meters grense mellom personer
 • God håndhygiene

Se vår nye informasjonsfilm her.

Her kommer vår første informasjonsfilm. Denne omhandler i hovedsak den nye renovasjonsordningen som trer i kraft nå i 2020.

Avfallshåndtering under Koronapandemien

IRMAT AS opprettholder samfunnstjenesten om å hente avfall hos våre innbyggere.

I en situasjon med omfattende smittespredning i befolkningen er det viktigere enn noen gang at avfallsinnsamlingen fungerer og at renovatører og driftspersonell holder seg friske.

Her er en oversikt over hvordan publikum skal forholde seg til avfall, og hvilken beredskap vi i IRMAT AS har for håndtering.

Avfallshåndtering og henting hos våre innbyggere:

IRMAT AS v/ Notodden Renovasjon og Gjenvinning AS i Notodden og Hjartdal, og Sunde Renovasjon og Gjenvinning AS i Midt-Telemark, henter avfall som normalt. Vi oppfordrer alle til å være ekstra nøye med sortering av avfall.

 • Alle skal sortere og håndtere avfallet sitt som normalt
 • Sørg for at alt matavfall kastes i biopose
 • Avfallsposene må knytes ekstra godt
 • Sørger for at lokkene er godt lukket
 • Ikke plasser avfall ved siden av beholdere
 • La beholdere stå lett tilgjengelig for våre renovatører. Dvs. nær hentepunkt/kjørbar vei
 • Det anbefales ingen spesielle tiltak knyttet til avfall fra personer i hjemmekarantene

Begge gjenvinningsstasjoner er stengt f.o.m mandag 16.mars:

 • Begge gjenvinningsstasjonene (Goasholtmyra og Brenna) er stengt inntil annen beskjed blir gitt. Dette er et risikoreduserende tiltak for å opprettholde drift i de mest kritiske operasjonene, som avfallsinnsamling og avfallsbehandling, samt bidra til redusert spredning av viruset.

Henstilling til alle våre kunder

For å minimere spredning av koronasmitte, oppfordrer vi på det sterkeste at befolkningen utsetter sine planlagte besøk til gjenvinningsstasjonen. Gjenvinningsstasjonen holder foreløpig åpent som normalt.

Viktig informasjon til alle husstander i IRMAT regionen.

Årets første runde med tømming av rødboks

IRMAT AS har tømming av rødboks uke 10, 11, 13, og 14.  Benytt sjansen til å bli kvitt farlig avfall og små elektronikk nå.

Den røde boksen skal settes frem til avfallsstativene/dunkene godt synlig hvis du ønsker at den skal bli byttet. Renovatøren tar kun med lukkede bokser.

Kommune Dato/uke Adresser 
Sauherad Uke 10 02. – 08. mars  
Uke 11 09. – 15. mars  
Hjartdal Uke 13 23.-29. mars  
Notodden Uke 13 23.-29. mars   Området merket A: Yli, S og N Vestsidaveg, Svelgfoss, Bolkesjø, Grønvollfoss, Årlifoss, Lisleherad, Gransherad, Tinnoset, Busnes, Rudsgrend, Tinnegrend, Tveiten, Tinnebyen, Kattekleiv, Sauheradveien, Hvåladalen, Bakkegata, Hegnaskottet, Tinneveien, Roald Amundsengate, Tinnebakken, Hvålaskeidet.
Notodden Uke 14 30.mars – 05. april Området merket B: resten av Notodden

Eksempler på avfall du kan legge i boksen kan du se hos: www.irmat.no.

Se også www.sortere.no , farlig avfall.

 Det er viktig at den røde boksen for farlig avfall oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk gjerne gratisappen Min Renovasjon for informasjon om renovasjonskalenderen        

Ny renovasjonsordning for husholdningsabonnenter i IRMATs eierkommuner.


Nå er vi snart klare til å kjøre i gang ny renovasjonsordning i Midt-Telemark, Notodden og Hjartdal kommune for alle husholdningsabonnentene. IRMAT ønsker å legge til rette slik at kildesortering blir enklere og at vi sammen klarer å oppfylle nasjonale mål om økt materialgjenvinningsgrad. Alle abonnenter får 4 nye beholdere med lokk hvor blått lokk er for papp, papir og kartong, grønt lokk er for matavfall, sort lokk for restavfall og turkis lokk for glass- og metallemballasje. Alle beholderne er tydelig merket på lokket på hva som skal kastes i beholderen og som en av de første renovasjonsselskap i Norge har vi også blindeskrift på lokket. Det blir også en QR kode på lokket som kan avleses med mobiltelefon og som vil lette sorteringen for abonnentene. Utrullingen av nye beholdere starter i midten av april -20 og alle abonnentene vil få beskjed via SMS når gammelt skap/beholder hentes og nye beholdere blir plassert ut.
I forbindelse med nye dunker vil det også komme ny renovasjonskalender.
Husholdningsplast blir hentet i sekk som vanlig.
Brosjyre om den nye renovasjonsordningen er på vei ut via post til alle innbyggerne i kommunene våre, og den beskriver den nye ordningen og kan gi svar på mange av de spørsmål som måtte være.
 
Har du spørsmål eller annet om den nye renovasjonsordningen kan du ta kontakt med oss på IRMAT.

 
 

Viktig informasjon til våre abonnenter.

Svært glatt, krevende å hente søppel

Våre renovatører har den siste uka hatt store utfordringer med å hente søppel grunnet svært glatte veier. Renovasjonsbilen benytter kjetting og renovatørene bruker sko med pigger men likevel har det vært en krevende oppgave med å få tømt avfallet sier Wilhelm Brendemo prosjektleder i IRMAT.

Brendemo oppfordrer innbyggerne til å sørge for å strø rundt søppeldunken og at private veier også blir strødd sånn at våre renovatører kan hente avfallet uten at det går utover deres sikkerhet.

IRMAT vil også ta opp dette med kommunene for det har også vært svært glatt på enkelte kommunale veier.

Nå blir farga søppelsekker forbudt hos IRMAT.

Vi tar imot morgendagens råvarer på gjenvinningsstasjonen.

Det er ikke lenger lov til å levere restavfall i sorte eller blå sekker, det må leveres i blanke sekker. Svarte og blå sekker skjuler innholdet og gir rom for feilsortering, nå vil vi se restavfallet ditt. 

Det er tre grunner for forbudet:

 1. Materialgjenvinning
 2. Tryggere for alle
 3. Billigere for deg

IRMAT har vedtatt målsetning om 65 % kildesortering i 2025. For å nå dette målet er kildesortering på alle nivå viktig.

Det er gjort undersøkelser som viser at det skjuler seg mye farlig avfall i sorte sekker som utgjør en risiko for ansatte og miljøet. Forbudet hindrer at farlig avfall og selvantennelige materialer, som litiumbatterier, havner i restavfallskontainerne og ligger skjult sammen med annet avfall i påvente av transport.

Forbudet sikrer også et mer rettferdig renovasjonsgebyr, de som er flinke til å kildesortere klarer seg med det de har sin egen husholdningsløsning.

Fra 1. januar 2020 – 1. juli 2020 tilpasser vi oss et forbud ved at du må tømme ut restavfallet av den fargede sekken. Etter 1. juli vil det være totalforbud for fargede søppelsekker.

Min Renovasjon, kommune – og regionreformen

Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i store endringer som følge av kommune- og regionreformen. På grunn av disse endringene må du legge inn adressen din på nytt i Min Renovasjon etter nyttår.

 1. Gå inn i app-en  MinRenovasjon
 2. Slett adressene (stedene) dine som du har lagt inn for å få tømmekalender og varsling på
 3. Velg «Legg til sted»
 4. Velg kommune og adresse på nytt
 5. Nå skal alt fungere som før.

De aller fleste av landets kommuner vil få nye kommunenummer, enten som et resultat av sammenslåinger eller etablering av de nye regionene. Totalt er 311 kommuner berørt av reformen og ved årsskiftet 2019/20 vil det bli utført ca. 100 millioner endringer i matrikkelen.

Les mer om dette på https://www.norkart.no/kommunereform/

Plastemballasje kjørerute 4/5 i Bø, Midt-Telemark kommune

På grunn av innkjøring i renovasjonsrutene i forbindelse med helligdagene vil den oppsatte plasthentingen for kjørerute nummer 4/5 i uke 1 utgå. Lever flere sekker i uke 5. Du kan også levere sekken på Brenna Miljøstasjon torsdag 2. januar eller på onsdager. Vi beklager denne situasjonen.