Meny

Asbest

Hvordan skal private kunder levere asbest?

Asbest (eternitt) er ikke miljøfarlig ved lagring, men helsefarlig ved innånding. Asbest som leveres til miljøstasjonene skal derfor være innpakket i plast, lagt på pall og merket med “Asbest.” Det kan også benyttes spesialsekker som er merket “Asbest.” Dersom man ønsker å levere mye på en gang, bør man gi oss beskjed i forveien.

På grunn av faremomentene med å utsette seg for asbeststøv, anbefaler arbeidstilsynet at også privatpersoner bruker personlig verneutstyr (maske/briller/hansker) ved håndtering av asbest.

Mindre mengder (0 – 25 kg): 
Har du kun litt (eks. verandakasser, biter) skal disse leveres innpakket i kraftig plastemballasje, gjenteipet og merket med asbest.

I kundemottaket får du nærmere henvisning om hvor dette skal legges. 

Større mengde (pallestørrelse):
Asbestavfallet skal være stablet på pall.

Stabelen skal være pakket inn i 2 lag plast av typen “bygningsplast.” Plasten skal være rundt hele stabelen – også under.

Alle skjøter og bretter skal være tapet med sterk teip og tydelig merket med asbest.

Asbestleveranser fra private skal leveres over vekt. Leverer du asbest på Brenna ta kontakt med personalet. Det er gratis for husholdningsabonnentene i IRMAT kommune å levere asbest.

Kundene blir vist til område hvor vi vil være behjelpelige med å løfte pallen av med vår gaffeltruck/hjullaster.

Hopp rett ned til innholdet