Meny

Gjenbrukscontainer

De økende avfallsmengdene er et av vår tids største miljøproblemer. Økt velstand gir økt forbruk og dermed mer avfall. Vår viktigste utfordring er å redusere avfallsmengdene.

På Goasholtmyra og Brenna miljøstasjon har vi avsatt areal, der kundene kan levere brukbare gjenstander. Dette er et tiltak som er i tråd med avfallshierarkiet og IRMAT sin miljøpolitikk og miljømål. 

Virkemidlene og målene i politikken skal være i denne prioriterte rekkefølge: 

  1. Avfallsminimering
  2. Gjenbruk
  3. Materialgjenvinning
  4. Energigjenvinning
  5. Deponi

Gjenbrukscontainer på Goasholtmyra, eget rom for gjenbruksvarer på Brenna

Spar miljøet ved å gi dine utrangerte men brukbare gjenstander er ny mulighet.
Vi legger til rette for at andre kan bruke det du ikke trenger lengre.

På Goasholtmyra har vi en gjenbrukscontainer. På Brenna har vi et eget rom.
Der kan du levere brukbart innbo og løsøre som du har tenkt å kaste fordi du ikke har bruk for det lengre. Vi tar imot møbler, glass og steintøy, bøker, bilder og annet innbo, sportsutstyr og leker.

Alt som er brukbart, tar vi imot gratis.

Ordningen er tenkt slik at de som ønsker det kan nyttiggjøre seg gjenstandene som andre har levert. Det er også gratis å ta gjenstander med seg for gjenbruk.

Elektriske gjenstander og farlig avfall skal leveres på miljøsjonen.

Hopp rett ned til innholdet