Siste nytt

Renovasjonskalender på appen Min Renovasjon

Tips ved feilmelding i appen Fra uke 28 har alle renovasjonsabonnentene…

Returpunkt for glass- og metallemballasje

Fra uke 28 blir glass og metallemballasje henta hjemme hos husholdningsabonnentene.…

Artikler

Informasjon om ny kildesortering våren 2020

Siste nytt

Renovasjonskalender på appen Min Renovasjon

Tips ved feilmelding i appen Fra uke 28 har alle renovasjonsabonnentene…

Returpunkt for glass- og metallemballasje

Fra uke 28 blir glass og metallemballasje henta hjemme hos husholdningsabonnentene.…

Artikler

Informasjon om ny kildesortering våren 2020

Interkommunalt Renovasjonsselskap i Midt og Aust Telemark

Vi har kontorer på Goasholtmyra avfallsanlegg i Notodden kommune. IRMAT AS eies av kommunene Notodden, Hjartdal og Midt-Telemark. Håndterer husholdningsavfall for eierkommunen.

Tar imot alle typer næringsavfall, og har stor deponikapasitet

IRMAT skal være et ledende miljøselskap med fokus på bærekraft, innovasjon og effektivitet

Renovasjonskalender

Goasholt

Telefon: (+47) 350 27 600

Man-Fre: 07:30–15:30
Tirsdager i sommerhalvåret er gjenvinningsstasjonen åpen for private til kl 18.30 (første tirsdag etter påske til ut oktober)

Andre åpningstider kan forekomme ifm. helligdager og vil bli annonsert blant nyhetene på siden

Brenna Miljøstasjon

IRMAT AS tar ikke imot næringsavfall på Brenna

Telefon: (+47) 350 27 600

Man-Fre: 08:00–15:30

Langdag på torsdag fra første torsdag etter påske til ut oktober til kl 18:30