Meny

Hytterenovasjon

Hytterenovasjonsordningen

Også når man er på hytta oppstår avfall.  Alle eierkommunene til IRMAT AS har renovasjonsordning til fritidsboliger. Dette avfallet er like viktig å sortere riktig som når man er hjemme. Avfall som oppstår på hytta sorteres på samme måte som vanlig husholdningsavfall.

  • Restavfall og matavfall legges i kontainere for restavfall. Disse kontainerne er plassert ut i hytteområdene.
  • Papp og papir leveres på gjenvinningsstasjonen på Goasholtmyra Miljøpark eller på Brenna Miljøstasjon dersom det ikke er egen kontainer til dette på ditt returpunkt.
  • Glass- og metallemballasje leveres på Goasholtmyra Miljøpark eller Brenna Miljøstasjon dersom det ikke er kontainer til dette på ditt returpunkt.
  • Elektrisk og elektronisk avfall, farlig avfall, hageavfall, jern/metall, rivningsavfall, store gjenstander og så videre, leveres på Goasholtmyra Miljøpark eller Brenna Miljøstasjon. Bygge- og rivningsavfall er ikke en del av husholdningsavfallet og skal ikke settes igjen på oppsamlingspunktene.

Kontainerne for restavfall har en begrenset åpning da det her skal kun kastes restavfall i bæreposer. Glass og metallemballasje leveres direkte i kontainerens åpninger tilpasset emballasje. Papp og papir direkte i kontainerens luker. Tømming foregår jevnlig slik at du skal få plass til avfallet ditt.

Oversikt over returpunkt for hyttekontainere i Bø, Hjartdal og Notodden finner du her https://sortere.no/kart/

Spørsmål ang hytterenovasjon kan rettes IRMAT AS på tlf 350 27 600

Lovgrunnlag for hytterenovasjon

Forurensningslovens § 30 sier at kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Ot.prp. nr. 87 (2001-2002) om forurensningsloven presiserer i kap 2.6.2 at «Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus etc.

Renovasjonsgebyret og differensiering

Renovasjonsgebyr er knyttet til eiendommen og ikke personen. Har du både hytte og helårsbolig i IRMAT AS eierkommuner vil du få både gebyr for ordinær renovasjon og hytterenovasjon. Dette er lovpålagt. Årsaken er at begge eiendommer genererer avfall og skal ha en renovasjonsordning, og kostnaden med denne må dekkes over et gebyr. Selv om du betaler avfallsgebyr også på en bolig i samme kommune har vi likevel kostnader med å samle inn avfall fra fritidseiendommen.

Spørsmål ang hytterenovasjonsgebyr kan rettes til kommunen du har fritidsbolig i

Midt-Telemark  kommune telefon 350 59 000

Hjartdal kommune telefon 350 28 000

Notodden kommune telefon 350 15 000

Grønnkjær, Svevet
Gavlesjåvegen parkering toppen
Hopp rett ned til innholdet