Meny

Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke irmat.no. Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi skal:

 • Tilfredsstille minst AA-krav i WCAG 2.1.
 • Drifte og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Kommunisere klart og forståelig
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:

 • Presentert informasjon og brukergrensesnitt skal kunne oppfattes av alle brukere.
 • Alle lenkers mål og funksjon fremgår tydelig av lenketeksten.
 • Nettstedet skal være lesbart og forståelig, med en forutsigbar brukeropplevelse.
 • Innholdet skal være kompatibelt med nåværende og fremtidig hjelpemiddelteknologi.
 • Vi skal oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.

Slik jobber vi:

 • Sammen med utvikler vil vi ha fokus på presentere innhold som oppfyller nye krav i WCAG 2.2
 • Kodet nettsidene slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Språket på nettsidene skal være tydelig og forståelig for alle våre brukere.
 • Alle bilder skal beskrives med alternativ tekst.

Hjelp oss til å bli bedre på universell utforming:

Vi vil gjerne at du sier ifra om det er noe vi kan gjøre for å bli bedre på universell utforming.

Send oss en e-post på post@irmat.no

Hopp rett ned til innholdet