Meny

Kompostering

Hjemmekompostering av våtorganisk avfall (matavfall)

IRMAT- kommunene Hjartdal, Notodden og Midt-Telemark har i felles Forskrift
for husholdningsavfall § 1-6, vedtatt at de abonnenter som kan oppfylle vilkårene for hjemmekompostering, kan søke kommunen om tillatelse til alternativ behandling av våtorganisk avfall (inkl. matavfall) fra husholdningene.
Med alternativ behandling mens:

  • Kompostering i egen varmkompostbinge
  • Bokashi
  • Behandling i egen gjødselkjeller

Kommunene har vedtatt at de som fyller vilkårene, og som inngår kontrakt med
kommunen, skal få en reduksjon i avfallsgebyret. Reduksjonen fastsettes av den
enkelte kommune.

Ønsker abonnenten hjemmekompostering fyller en ut vedlagt komposteringskontrakt som sendes Miljøhygienisk avdeling, pb 193, 3672 Notodden eller postmottak@notodden.kommune.no.

For mer informasjon kontakt din egen kommune eller IRMAT AS

post@irmat.no, telefon 35 02 76 00

De største byggevarekjedene skaffer kompostbeholder eller du kan bygge din egen.

Du kan også laste ned mer informasjon her:

Utfyllende informasjon

Komposterings-
kontrakt

Hopp rett ned til innholdet