Endret hentedag i forbindelse med kristihimmelfartsdag 21. mai

Denne informasjonen gjelder for abonnenter som har fått nye beholdere på Notodden

Hentedag torsdag 21. mai: Sætrejordet kjøres onsdag 20. mai.

Hentedag fredag 22.mai: Skogen- Årnesjordet kjøres onsdag 20. mai.

Hentedag torsdag 21.mai: Sentrum-Tinnesmoen kjøres fredag 22. mai

Brenna Miljøstasjon

Miljøstasjonen åpner 14.04.2020. Åpningstider mandag-fredag 08:00 – 15:30. Langdag på torsdag til kl 18:30

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene

Goasholtmyra Gjenvinningsstasjon

Påskeuka 6.-13.april

Mandag-tirsdag kl 07:30 15:30. Onsdag kl 07:30-12:00. Torsdag 09.04.2020 – mandag 13.04.2020 stengt.

Ordinære åpningstider

Mandag -fredag kl 07:30 15:30. Det er langdag fra tirsdag etter påske på tirsdager til kl 18:30

Brenna Miljøstasjon

Brenna gjenvinningsstasjon åpner for publikum 14.04.2020

Påskeuka 6.-13.april

Stengt.

Ordinære åpningstider

Mandag – fredag kl 07:30-15:30. Det er langdag på torsdag fra første torsdag etter påske til ut oktober til kl 18:30.

Informasjon ang åpning av våre gjenvinningsstasjoner.

Nå blir gjenvinningsstasjonene på Goasholtmyra og Brenna åpnet etter stenging i forbindelse med korona pandemien.

Gjenvinningsstasjonene skal ikke overbelastes.

Det er viktig å opprettholde innsamling og håndtering av avfall fra private husholdninger og næringer i tiden framover.

Vi ber folk, så langt det er mulig, om å oppbevare avfall som normalt skal leveres til gjenvinningsstasjoner i egen bolig inntil forholdene normaliseres og det er bedre kapasitet for innlevering av avfall i den enkelte kommune.

Det er ingen god ide å rydde loft og kjellere i disse dager, dersom det gjør at behovet for å levere avfall øker.

Gjenvinningsstasjonen på Goasholtmyra åpner etter stenging i forbindelse med koronapandemien onsdag 01.04.2020.

Brenna miljøstasjon åpner 14.04.2020.

Det blir ordinære åpningstider fra 07:30-15:30.

Det blir kun tillatt å betale med vipps eller kort.

Vi tillater tre biler eller totalt tre kunder inne på gjenvinningsstasjonen samtidig.

Husk:

  • Viktig å overholde to meters grense mellom personer
  • God håndhygiene

Se vår nye informasjonsfilm her.

Her kommer vår første informasjonsfilm. Denne omhandler i hovedsak den nye renovasjonsordningen som trer i kraft nå i 2020.

Avfallshåndtering under Koronapandemien

IRMAT AS opprettholder samfunnstjenesten om å hente avfall hos våre innbyggere.

I en situasjon med omfattende smittespredning i befolkningen er det viktigere enn noen gang at avfallsinnsamlingen fungerer og at renovatører og driftspersonell holder seg friske.

Her er en oversikt over hvordan publikum skal forholde seg til avfall, og hvilken beredskap vi i IRMAT AS har for håndtering.

Avfallshåndtering og henting hos våre innbyggere:

IRMAT AS v/ Notodden Renovasjon og Gjenvinning AS i Notodden og Hjartdal, og Sunde Renovasjon og Gjenvinning AS i Midt-Telemark, henter avfall som normalt. Vi oppfordrer alle til å være ekstra nøye med sortering av avfall.

  • Alle skal sortere og håndtere avfallet sitt som normalt
  • Sørg for at alt matavfall kastes i biopose
  • Avfallsposene må knytes ekstra godt
  • Sørger for at lokkene er godt lukket
  • Ikke plasser avfall ved siden av beholdere
  • La beholdere stå lett tilgjengelig for våre renovatører. Dvs. nær hentepunkt/kjørbar vei
  • Det anbefales ingen spesielle tiltak knyttet til avfall fra personer i hjemmekarantene

Begge gjenvinningsstasjoner er stengt f.o.m mandag 16.mars:

  • Begge gjenvinningsstasjonene (Goasholtmyra og Brenna) er stengt inntil annen beskjed blir gitt. Dette er et risikoreduserende tiltak for å opprettholde drift i de mest kritiske operasjonene, som avfallsinnsamling og avfallsbehandling, samt bidra til redusert spredning av viruset.

Henstilling til alle våre kunder

For å minimere spredning av koronasmitte, oppfordrer vi på det sterkeste at befolkningen utsetter sine planlagte besøk til gjenvinningsstasjonen. Gjenvinningsstasjonen holder foreløpig åpent som normalt.

Viktig informasjon til alle husstander i IRMAT regionen.

Årets første runde med tømming av rødboks

IRMAT AS har tømming av rødboks uke 10, 11, 13, og 14.  Benytt sjansen til å bli kvitt farlig avfall og små elektronikk nå.

Den røde boksen skal settes frem til avfallsstativene/dunkene godt synlig hvis du ønsker at den skal bli byttet. Renovatøren tar kun med lukkede bokser.

Kommune Dato/uke Adresser 
Sauherad Uke 10 02. – 08. mars  
Uke 11 09. – 15. mars  
Hjartdal Uke 13 23.-29. mars  
Notodden Uke 13 23.-29. mars   Området merket A: Yli, S og N Vestsidaveg, Svelgfoss, Bolkesjø, Grønvollfoss, Årlifoss, Lisleherad, Gransherad, Tinnoset, Busnes, Rudsgrend, Tinnegrend, Tveiten, Tinnebyen, Kattekleiv, Sauheradveien, Hvåladalen, Bakkegata, Hegnaskottet, Tinneveien, Roald Amundsengate, Tinnebakken, Hvålaskeidet.
Notodden Uke 14 30.mars – 05. april Området merket B: resten av Notodden

Eksempler på avfall du kan legge i boksen kan du se hos: www.irmat.no.

Se også www.sortere.no , farlig avfall.

 Det er viktig at den røde boksen for farlig avfall oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk gjerne gratisappen Min Renovasjon for informasjon om renovasjonskalenderen        

Ny renovasjonsordning for husholdningsabonnenter i IRMATs eierkommuner.


Nå er vi snart klare til å kjøre i gang ny renovasjonsordning i Midt-Telemark, Notodden og Hjartdal kommune for alle husholdningsabonnentene. IRMAT ønsker å legge til rette slik at kildesortering blir enklere og at vi sammen klarer å oppfylle nasjonale mål om økt materialgjenvinningsgrad. Alle abonnenter får 4 nye beholdere med lokk hvor blått lokk er for papp, papir og kartong, grønt lokk er for matavfall, sort lokk for restavfall og turkis lokk for glass- og metallemballasje. Alle beholderne er tydelig merket på lokket på hva som skal kastes i beholderen og som en av de første renovasjonsselskap i Norge har vi også blindeskrift på lokket. Det blir også en QR kode på lokket som kan avleses med mobiltelefon og som vil lette sorteringen for abonnentene. Utrullingen av nye beholdere starter i midten av april -20 og alle abonnentene vil få beskjed via SMS når gammelt skap/beholder hentes og nye beholdere blir plassert ut.
I forbindelse med nye dunker vil det også komme ny renovasjonskalender.
Husholdningsplast blir hentet i sekk som vanlig.
Brosjyre om den nye renovasjonsordningen er på vei ut via post til alle innbyggerne i kommunene våre, og den beskriver den nye ordningen og kan gi svar på mange av de spørsmål som måtte være.
 
Har du spørsmål eller annet om den nye renovasjonsordningen kan du ta kontakt med oss på IRMAT.