Åpningstider på IRMAT sine gjenvinningsstasjoner

Goasholtmyra miljøpark

Uke 52

Mandag 21.12 åpent fra kl 07.30-15.30

Tirsdag 22.12 åpent fra kl 07.30-18.30

Onsdag 23.12 åpent fra kl 0730-15.30

Torsdag 24.12. stengt

Fredag 25.12 stengt

Uke 53

Mandag 28.12 åpent fra kl 07.30-15.30

Tirsdag 29.12 åpent fra kl 07.30-18.30

Onsdag 30.12 åpent fra kl 0730-15.30

Torsdag 31.12. stengt

Fredag 01.01 stengt

Brenna Miljøstasjon

Uke 52

Mandag 21.12 åpent fra kl 08.00-15.30

Tirsdag 22.12 åpent fra kl 08.00-15.30

Onsdag 23.12 åpent fra kl 08.00-15.30

Torsdag 24.12. stengt

Fredag 25.12 stengt

Uke 53

Mandag 28.12 åpent fra kl 08.00-15.30

Tirsdag 29.12 åpent fra kl 08.00-15.30

Onsdag 30.12 åpent fra kl 08.00-15.30

Torsdag 31.12 stengt

Fredag 01.01 stengt

IRMAT ønsker en riktig god jul og godt nytt år!

Endret hentedag for husholdningsavfall i uke 52 og 53

Hjartdal og Notodden

Uke 52 – 2020
Mandag og tirsdagsrute

Toppen, Tinnebyen, Høibødalen, Høibøjordet, Tveiten, Vestsida, Semsfeltet, Tinnegrend, Hjuksebø, Øvre Heddal kjøres mandag 21.12.20

Onsdagsrute

Mælagata- Høgås kjøres tirsdag 22.12.20

Onsdagsrute

Lisleherad, Bolkesjø, Gransherad og Nordre Heddal kjøres onsdag 23.12.20

Torsdag og fredagsrute   

Lienveien, Tinnesmoen, Tinnesjordet, Tinnesgata, Sagafoss kjøres onsdag 23.12.20

Torsdag og fredagsrute

Sentrum, Sætrejordet, Skogen, Årnesjordet, Sauland, Hjartdal og Tuddal kjøres tirsdag 22.12.20

Uke 53-2020 som uke 52- 2020

Midt-Telemark

24 desember kjøres mandag 21 desember

25 desember kjøres onsdag 23 desember

31. desember kjøres mandag 28 desember

1. januar kjøres onsdag 30 desember.

Alle endringer er registrert i appen Min Renovasjon.

Fra sorteringsplata og gjenvinningsstasjonen

IRMAT AS har 2 ledige stillinger som driftsoperatører

Ledig stilling som driftsoperatør, maskinkjører

Delta i daglig drift av avfallsanlegget på Notodden, og mottak, sortering avfall, deklarering og pakking av farlig avfall.

Stillingen er en av flere driftsoperatører i IRMAT og rullering av arbeidsoppgaver og arbeidssted må påregnes.

Arbeidsoppgavene er:

 • Maskinkjøring / transport
 • Sortere avfall på sorteringsanlegget
 • Veilede kunder og drive mottakskontroll
 • Deklarere farlig avfall
 • Følge opp HMS-arbeidet og bedriftens Internkontrollsystem i sammen med IK- ansvarlig i IRMAT
 • Drive aktivitetene så rasjonelt som mulig innenfor de vedtatte budsjetter
 • Melde avvik og observere hendelser.

Det er utarbeidet driftsinstrukser for miljøparken som må følges.

Kvalifikasjoner

Erfaring som maskinkjører og /eller erfaring fra Avfall- og Gjenvinningsfaget, herunder fagbrev, vil bli vektlagt. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende fagbrev.

Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Relevant erfaring vil bli vektlagt. Du må være serviceinnstilt overfor kunder og kollegaer.

Datakompetanse og erfaring med bruk av ulike digitale verktøy og program.

Det kreves maskinførerbevis (M4 Hjullaster, M2 gravemaskin og førerkort i kl. B).

T4 (motvekts truck) og førerkort CE vil også vektlegges.

Erfaring fra service- og veiledningsarbeid.

Personlige egenskaper

Du må kunne:

 • Arbeide selvstendig og pliktoppfyllende
 • Ha kundefokus og være serviceinnstilt
 • Være ryddig, strukturert og ansvarlig, takle høyt arbeidspress i perioder
 • Være pålitelig, omgjengelig og være en viktig bidragsyter i arbeidsteam
 • Praksis og gode referanser blir vektlagt.

Ledig nyopprettet stilling som driftsoperatør, gjenvinningsstasjonen

Arbeidsoppgaver

Som driftsoperatør på vår gjenvinningsstasjon skal du i samarbeid med dine kollegaer gi våre kunder en opplevelse av å bli godt tatt vare på av kompetente og positive operatører. Dette innebærer blant annet å bidra til å holde orden på arbeidsplassen, sikre god trafikkavvikling på gjenvinningsstasjon, sikre at avfall blir sortert og håndtert på riktig måte, være med på å løfte kompetansen blant våre kunder, og bruke våre dataverktøy til registrering av data.

Kvalifikasjonskrav

Fagbrev i avfall og gjenvinningsfaget er foretrukket, men ikke avgjørende. Det er ønskelig at en er villig til å ta fagbrev i avfall og gjenvinning.

Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Du må ha sertifikat klasse B. Truckførerbevis er foretrukket, men ikke avgjørende.

Gode dataferdigheter vil være av betydning.

Personlige egenskaper

Du må kunne:

 • Arbeide selvstendig og pliktoppfyllende
 • Ha kundefokus og være serviceinnstilt
 • Være ryddig, strukturert og ansvarlig, takle høyt arbeidspress i perioder
 • Være pålitelig, omgjengelig og være en viktig bidragsyter i arbeidsteam
 • Praksis og gode referanser blir vektlagt.

Gjelder for begge stillingene

Vi vil legge forholdene til rette for at du får god opplæring i et godt arbeidsmiljø.

De som ansettes vil få spennende og varierte oppgaver innenfor et viktig arbeidsområde hvor

miljøperspektivet er i fokus.

Betingelser som i kommunal sektor når det gjelder lønn og pensjonsordninger.

Arbeidssted:

Du blir ansatt hos IRMAT, for disse stillingene for tiden på Goasholtmyra miljøpark på Notodden. Kongsbergveien 411, 3684 Notodden. Det må påregnes at en kan få arbeidsdager på Brenna miljøstasjon ved behov.

For mer informasjon kontakt:

Asbjørn Barikmo

Telefon 918 27 423

Søk her

Ove Reidar Moen er ansatt som daglig leder hos IRMAT

Ove Reidar Moen fra Kongsberg er ansatt som daglig leder hos IRMAT. Han starter i stillingen 7.desember. Dette er Ove Reidar sine kommentarer etter at han fikk stillingen.

Jeg ser fram til å starte i stillingen og bygge videre på det gode grunnlaget som er bygget opp gjennom mange år i IRMAT. Min oppfatning er at IRMAT er en solid og oppegående bedrift med mye fagkompetanse i rekkene. Slik jeg ser det så har IRMAT engasjerte og dyktige folk i egne rekker, som alle utfører en samfunnsviktig jobb. Ser også fram til å bygge videre på det gode samarbeidet som IRMAT har med mange dyktige samarbeidspartnere. Avfallsbransjen står fortsatt foran spennende utvikling i årene fremover. IRMATs eierkommuner og myndighetene har klare og ambisiøse målsettinger for framtiden. Jeg gleder meg til å jobbe mot disse mål sammen med de ansatte, samarbeidspartnere og styret i IRMAT.

Langdager på gjenvinningsstasjonene hele året

IRMAT ønsker å være mer tilgjengelige for publikum som er husholdningsabonnentene i Midt-Telemark og innfører derfor langdag

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I MIDT-TELEMARK, NOTODDEN OG HJARTDAL

IRMAT minner om at park- og hageavfall leveres gratis på gjenvinningsstasjonene Brenna og Goasholtmyra. Park og hageavfall skal ikke leveres i matavfallet.

Løpet av uke 36 har alle abonnentene fått nye bioposer som skal benyttes til matavfallet. Matavfall skal ikke leveres i bæreposer eller andre typer poser.

Du kan lese mer om sortering her: https://irmat.no/privat/hva-kaster-jeg-hvor/hjemme/ eller på appen Min Renovasjon.

Med vennlig hilsen IRMAT

Salg av 3 måls næringstomt

BNM Realist Næringsmegling AS har fått i oppdag å selge ca. 3000 kvm næringstomt av IRMAT AS som driver Goasholt Gjennvinningsmottak i Notodden. Tomten ligger langs E-134 Kongsbergvegen) ved avkjøringen til gjenvinningsanlegget i område regulert til næringsvirksomhet. Tomten er ikke opparbeidet og selges slik den fremstår, men blir fradelt med eget matrikkelnummer fra selgers side.

Stillingsutlysning: Daglig leder

Stillingstittel: Daglig leder
Frist: 31.08.2020
Ansettelsesform: Fast

IRMAT er inne i en fase med omfattende omstilling og utvikling. Selskapet er en viktig del av eierkommunenes satsing på klima- og miljøtiltak og vil ha en nøkkelrolle i kommunenes fokus på sirkulærøkonomi i årene framover. IRMAT er inne i et generasjonsskifte hvor vi går fra å være et tradisjonelt renovasjonsselskap til å bli en aktiv aktør og pådriver innen ressursgjenvinning og resirkulering. For å lede arbeidet med å utvikle selskapet videre slik at vi oppnår de målene vi og våre eiere har satt oss, søker vi nå en nyDaglig leder
Som daglig leder vil du få en ledende rolle i et veldrevet selskap med et viktig samfunnsoppdrag. I IRMAT vil du få muligheten til å være med på lede omstillings- og utviklingsprosesser som skal sikre at selskapet tilbyr gode, konkurransedyktige løsninger innen renovasjon, avfallshåndtering og gjenvinning. Du vil få en sentral rolle innen eierkommunenes klima- og miljøsatsing og blir en aktiv pådriver i forhold til overgangen til en sirkulærøkonomisk tankegang

Vi har de siste årene gjennomført en rekke større prosjekter og investeringer – og vi har mange nye oppgaver som står foran oss i årene framover. Som daglig leder, vil du få stor innflytelse på selskapet videre utvikling og jobbe i tett samarbeid med styret. Du vil få varierte arbeidsoppgaver og ha det overordnede ansvaret for selskapets driftsadministrasjon og et overordnet organisasjons- og personalansvar. Andre sentral oppgaver vil være kontinuerlig utvikling og forbedring av hele verdikjeden, lønnsomhets- og forbedringsprosesser og styrking av selskapets markedsposisjon og omdømme. I tillegg vil du jobbe mye ut mot eksterne samarbeidspartnere og få en sentral rolle i selskapets informasjons- og kommunikasjonsarbeid.


Med deg på laget får du engasjerte og løsningsorienterte medarbeidere med høy kompetanse innen både administrasjon og avfallshåndtering. IRMAT er veldrevet og har god økonomi. Selskapet har gode driftssystemer og er sertifisert iht. ISO 9001-2015 og ISO 14001.

Utdannelse

 • Høyere utdanning innen relevant fagområder vil være en fordel
 • Manglende høyere utdannelse kan kompenseres med relevant arbeidserfaring

Erfaring/kompetanse

 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring med endringsledelse med kontinuerlig utvikling og forbedring i hele verdikjeden
 • Gjerne erfaring fra driftsorganisasjon, produksjon, tekniske tjenester eller tjenesteytende virksomhet
 • God økonomiforståelse
 • Grunnleggende IT-kompetanse
 • Erfaring fra prosjektledelse vil være en fordel
 • Kjennskap til sirkulærøkonomi/avfallshåndtering og kommunal sektor vil være en fordel, men er ikke noe krav

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper evne til å inspirere, engasjere og få med de ansatte
 • Evne å jobbe både strategisk og operativt
 • Systematisk og løsningsorientert
 • Initiativrik pådriver med evne til å ferdigstille påbegynte prosjekter
 • Gode relasjons- og samarbeidsevner
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdighete

Mer informasjon om IRMAT og vår virksomhet, finner du på våre nettsider: irmat.no
Klikk her for å se vår brosjyre om morgendagens råvarer: Morgendagens råvarer

For nærmere kontakt om stillingen kontakt gjerne styreleder Helge Granlund, tlf. 905 48 858, eller en av våre rådgivere i Skagerak Consulting, Jan S. Storstein, tlf. 950 09 444 eller Tom R. Gogstad tlf. 951 75 241.

Renovasjonskalender på appen Min Renovasjon

Tips ved feilmelding i appen

Fra uke 28 har alle renovasjonsabonnentene i IRMAT sine kommune fått nytt renovasjonsutstyr og det er ny hentefrekvens for avfallet. Renovasjonskalenderen finner du enklest i appen Min Renovasjon. Vi anbefaler alle som har mulighet til å benytte denne appen til renovasjonskalender. Her finner du informasjon om hentedatoer og en sorteringsveileder.

Viktig melding til alle som hadde appen fra før til den gamle henteordningen

Det viser seg at det henger igjen noen feil når det gjelder varsling. Avinstaller appen for så å legge den inn på nytt. Da skal alt fungere korrekt.

Returpunkt for glass- og metallemballasje

Fra uke 28 blir glass og metallemballasje henta hjemme hos husholdningsabonnentene.

Kontainere for glass- og metallemballasje på returpunkta som er plassert rundt i kommunene vil bli fjernet. Det vil være mulig å levere ekstra glass og metallemballasje.

Her finner du ekstra kontainer for glass- og metallemballasje:

 • Frivillighetssentralen i Bø
 • Brenna Miljøstasjon
 • Parkeringsplassen ved Coop Extra i Notodden sentrum
 • Goasholtmyra miljøstasjon

Eksempler på hva du leverer i kontainer for glass- og metallemballasje:

Syltetøyglass, barnematglass, pastasausglass og glassflasker, vin- og spritflasker

Hermetikkbokser, aluminiumsformer og -folie, metallkorker/lokk, påleggstuber av metall, brus- og ølbokser uten pant, telysholdere i metall

Dette skal ikke med:

Porselen, keramikk og krystall, drikkeglass og tallerkener, ildfaste former, speil og vindusglass. Metallgjenstander eksempel: gryter, panner, strykejern, motorer, jernrør, bildeler etc. Lyspærer kastes rødboksen