Meny

Lever batterier som farlig avfall

Det brenner på et avfallsanlegg i Norge hver uke. Mellom 90 til 95% av brannene som oppstår skyldes batterier og småelektronikk som er feilsortert. Vi finner altfor ofte batterier på avveie i papp, papir og restavfall. Dette kan lett føre til brann dersom det oppstår friksjon i avfallet.

Bilde fra loop

Lever brukte batterier på miljøstasjonene eller i butikken der du kjøpte de. Kast aldri batteri sammen med annet avfall.