Mottak av avfall fra private

Gjenvinningsstasjonene på Goasholtmyra Miljøpark og Brenna Miljøstasjon

Avfallstype Hva leveres? Pris
Treverk Trevirke med og uten maling. Betaling*
Bildekk Bildekk med og uten felg. Betaling*
Restavfall Avfall som ikke kan sorteres under noen av de andre kategorier. Betaling*
Elektronisk og elektrisk avfall Alt som bruker eller leder strøm som hvitevarer, komfyrer, TV, radio, ledninger, mob.tlf, sparelyspærer, lysstoffrør m.m Gratis
Glass- og metallemballasje Klar og farget glassemballsje, metallemballasje. Ikke keramikk, porselen og vinduer. Gratis
Tekstiler og sko Tekstiler og sko i god stand. Gratis
Farlig avfall Maling, lim, lakk, olje, løsemidler, plantevernmidler, spraybokser, bilbatterier, oppladbare batterier m.m.
Asbestholdig avfall **
Gratis
Isolerglass/vinduer Alle isolerglass vinduer/dører. Henvend deg til betjeningen for anvisning av leveringsplass. Gratis
Metaller Sykler, barnevogner og andre gjenstander som hovedsakelig består av metall. Gratis
Park- og hageavfall Planter, gress, kvist. Gratis
Impregnert treverk Trykkimpregnert og kreosotbehandlet treverk. Gratis
Papp og kartong Alle typer papp. Gratis
Papir Tidsskrift, ukeblader, reklame, skrivepapir m.m Gratis
Plastemballasje Sorteres i tre fraksjoner, folie ( myk plast), flasker/kanner og brett ( hard plast) samt oljekanner. Gratis
Merknad
* Priser for leveranser fra husholdningsabonnenter:
Kunde identifisering, kort eller app 6 gratis leveringer pr år for betalingsvarer
Har du ikke kunde kort eller app kr 200 pr levering
** For å få levere eternittplater og annet asbestholdig avfall skal dette være pakket inn i 2 lag bygg plast, fraktes på paller og være merket ”Asbest”.