Visste du at nye råvarer går tapt om du kaster mye i restavfallet?

Emballasje i plast, glass og metall blir nye råvarer til deg og meg. Men fortsatt ender mye gjenvinnbart avfall opp i restsøpla. – Når våre abonnenter får nye dunker ved boligene, blir det nok enklere å kildesortere mer, sier Liv Inger Strøm hos IRMAT.

Av Rita Tvede Bartolomei

  • Vi er nok ikke alltid like bevisste på at mye av det vi tenker er restavfall, faktisk kan kildesorteres som glass- og metall-emballasje eller plast. Dessuten lever vi i et bruk- og kast-samfunn, der mange gjenstander går raskt i stykker og har dårlig kvalitet. For det er jo kun emballasje som abonnentene kan kildesortere, sier prosjektleder hos IRMAT, Liv Inger Strøm.

IRMATs henteordning: Kun 14,2 prosent mindre restavfall på 10 år

Nordmenn kildesorterer mer avfall, og nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at vi kastet mindre søppel i 2018 enn i 2017.

Likevel er det fortsatt store muligheter for å kildesortere enda bedre– også for innbyggere i Midt-Telemark, Hjartdal og Notodden.

Fra henteordningen til IRMAT, ble det i 2019 samlet inn 2159 tonn restavfall fra husholdningene. I 2009 kastet vi litt mer restavfall: 2516 tonn. Men det er en prosentnedgang på kun 14, 2 prosent.

  • Heldigvis har det blitt enklere å kildesortere avfall nå enn tidligere, og med hensyn til IRMAT så har våre abonnenter hatt veldig forskjellige ordninger frem nå. Nye dunker skal deles ut etter påske, og er på plass hos alle våre 10 500 abonnenter innen 1. juli. Da vil glass- og metall-emballasje også kunne kildesorteres i dunker utenfor boligene, sier Strøm.

Nye dunker kommer: Kildesortering av glass- og metall vil øke

Liv Inger Strøm forteller at IRMAT fikk inn 316 tonn glass- og metall i 2019 fra gjenvinningsstasjonene for husholdninger. Men i 2020 og neste år, håper hun folk vil synes det blir mye mindre tungvint å kildesortere glass- og metallemballasje hjemme.

  • Totalt håper vi å redusere restavfallsmengdene med 10 prosent i løpet av 2020. Samtidig ønsker vi å doble mengden glass- og metallemballasje. Målet er å bikke 400 tonn innsamlet glass- og metall-emballasje i løpet av 2020, og 500 tonn i 2021, sier hun.

Mange flere tonn med plastemballasje kunne også vært kildesortert i Norge. Ifølge Grønt Punkt vil det være fullt mulig for hver innbygger i landet å kildesortere 18 kilo plastemballasje i året. Likevel er landsgjennomsnittet per innbygger kun 6 kilo.

Hvorfor skal jeg kildesortere? Det er bra for miljøet og skaper nye råvarer for oss alle. Forbrenning av restavfall gir kun energi én gang, og er ingen fornybar ressurs.

Kort om nye dunker: Hvor ofte hentes avfallet?

  • Restavfall: Hentes hver 3. uke.
  • Glass- og metallemballasje: Hentes hver 6. uke.
  • Papir-, papp- og plast-emballasje: Hentes hver 3. uke.
  • Matavfall: Hentes hver 2. uke.
  • Når kommer dunkene og når starter ny henteordning? Utdeling av nye dunker for matavfall, glass- og metallemballasje, papir og papp og restavfall starter etter påske (UKE 16). Innen 1. juli skal alle abonnenter ha fått nye, større dunker for kildesortering på 140 liter. Da starter den nye hentefrekvensen.