Nye avfallsdunker gjør det enklere å kildesortere bedre hjemme

Slik ser dunkene ut: I løpet av våren og høsten 2020 vil alle abonnenter få utplassert 140 liters dunker av denne typen til papp- og papir, matavfall, restavfall og glass- og metallemballasje. Plast hentes inn fra 100 liters avfallssekker.

I 2020 blir det enklere å kildesortere husholdningsavfallet ditt fra der du bor. For nå behøver du ikke kjøre bort glass- og metall-emballasje til returpunkter. Dessuten skal plastemballasje hentes oftere. – Når det blir enklere å kildesortere hjemme, så vil mengden restavfall gå ned, sier Liv Inger Strøm hos IRMAT.

Av Rita Tvede Bartolomei

Mellom 1. april og 1. september 2020 får alle IRMATs 10.000 abonnenter nye avfallsdunker på hjul til avfallet sitt. Plastemballasje samles fortsatt inn i 100-liters sekker.

  • Det er jo mer motiverende å sortere glass- og metallemballasje, når man ikke trenger å ta avfall med seg til returpunkter. Avfallsbransjen nasjonalt og IRMAT har som mål å bli enda bedre på gjenvinning av avfall. Slik kan mengden restavfall reduseres og mengden kildesortert avfall økes, sier Liv Inger Strøm, prosjektleder hos IRMAT.

Mer hjemmesortering – gir bedre kildesortering

Tidligere undersøkelser har vist at nær 70 prosent av det som havner i restavfallet kunne vært kildesortert.

  • Da er det jo veldig viktig at vi har et godt system som gjør det enkelt og motiverende for folk å kildesortere avfallet sitt, sier Liv Inger Strøm.

Hun forteller erfaringen fra andre kommuner er positiv: Når vi får kildesortere glass- og metallemballasje hjemmefra, forventer vi 50% økning av innsamlet glass- og metallemballasje til renovasjonsselskapene.

  • I fjor samlet IRMAT inn 335 tonn med glass- og metallemballasje fra rundt 30 returpunkter. Men med nytt system håper vi å få inn totalt 500 tonn. Denne typen avfall er spesielt verdifull som råvare, og forringes ikke i kvalitet når den gjenvinnes, sier hun.

Hvor mye plass tar avfallsdunkene? Hver nye avfallsdunk rommer 140 liter (105 centimeter høy/ 50 centimeter bred/ 55 centimeter dyp). Området som må settes av til de nye avfallsdunkene bør være på rundt 230 X 65 centimeter. Pass på at avfallsdunkene plasseres slik at de ikke hindrer veitrafikk og veivedlikehold.

Når hentes avfall med ny ordning?

  • Matavfall: Hver 2. uke (140 liters dunk)
  • Plastemballasje: Hver 3. uke (100 liters plastsekk)
  • Papp/papir/kartong: Hver 3. uke (140 liters dunk)
  • Glass- og metall-emballasje: Hver 3. uke (140 liters dunk)
  • Restavfall: Hver 3. uke (140 liters dunk)