Viktig informasjon til alle husstander i IRMAT regionen

Årets andre runde med tømming av rødboks

IRMAT AS har tømming av rødboks uke 39, 40, 42, og 43.  Benytt sjansen til å bli kvitt farlig avfall og små elektronikk nå.

Den røde boksen skal settes frem til avfallsstativene/dunkene godt synlig hvis du ønsker at den skal bli tømt.

Renovatøren tar ikke med bokser som er så fulle at lokket ikke går igjen. Det samme gjelder avfall som ligger ved siden av boksen.

Rødboksen tømmes hos deg i følgende uke samme dag som det øvrige avfallet hentes, se renovasjonskalenderen.

Kommune Dato/uke Adresser 
Sauherad Uke 39 23.-29. september  
Uke 40 30. sept.-6.oktober  
Hjartdal Uke 42 14.-20. oktober  
Notodden Uke 42 14.-20. oktober Området merket A: Yli, S og N Vestsidaveg, Svelgfoss, Bolkesjø, Grønvollfoss, Årlifoss, Lisleherad, Gransherad, Tinnoset, Busnes, Rudsgrend, Tinnegrend, Tveiten, Tinnebyen, Kattekleiv, Sauheradveien, Hvåladalen, Bakkegata, Hegnaskottet, Tinneveien, Roald Amundsengate, Tinnebakken, Hvålaskeidet.
Notodden Uke 43 21.-27. oktober Området merket B: resten av Notodden

Eksempler på avfall du kan legge i boksen:

Olje og oljeprodukter.

Sterke syrer, baser, lut, knappcellebatterier, oppladbare batterier o.l.

Maling, beis, lakk, lim, løsemidler, bunnstoff til båt, trykkfarger o.l.

Hobbykjemikalier, fotokjemikalier, plantevernmidler, ugressmidler, insektmidler, soppmidler, rottegift.

Rengjørings- og vedlikeholdsmidler som flekkfjerner, toalettrens, rustfjerner, motorrens, låsspray o.l.

Spraybokser.

Farlig avfall må være i emballasje når det blir levert.

Elektriske – og elektroniske produkter som hårføner, vaffeljern, barbermaskin, mobiltelefon, lyspærer.

Det er viktig at den røde boksen for farlig avfall oppbevares utilgjengelig for barn.

                                                                   www.irmat.no

Viktig informasjon til alle husstander i Sauherad kommune

Utdeling av renovasjonsutstyr og innsamling av rødboks

Alle abonnenter i Sauherad kommune får utdelt renovasjonsutstyr i uke 39, 23.– 29.september samtidig som rødboksen blir samlet inn.

Det blir utdelt to ruller med 80 stk bioposer, en rull med 12 stk knytesekker til plastemballasje og ny renovasjonskalender for 2019-2020. Ta godt vare på utstyret.

Benytt sjansen til å bli kvitt farlig avfall og små elektronikk.

Farlig avfall må være i emballasje når det blir levert i rødboksen.

Medisiner leveres på apoteket.

Bilbatteri leveres direkte til gjenvinningsstasjonene.

Renovatøren tar ikke med bokser som er så fulle at lokket ikke går igjen. Det samme gjelder for avfall som ligger ved siden av boksen.

Det er viktig at rødeboksen oppbevares utilgjengelig for barn

Har du spørsmål kontakt IRMAT AS tlf 35 02 76 00 eller

Sunde Renovasjon og Gjenvinning tlf 35 95 68 80.

Bruk av sorte søppelsekker i IRMAT AS eierkommuner


1 september 2019 ble det innført forbud mot sorte søppelsekker flere steder i landet med bakgrunn i at Norsk Gjenvinning innførte sitt forbud mot mottak av sorte sekker.

I Notodden og Hjartdal kommune skal vi bruke sorte sekker i henteordningen dette renovasjonsåret. Inntil videre tar vi også imot sorte sekker på gjenvinningsstasjonene våre, Goasholtmyra på Notodden og Ryntveit på Akkerhaugen.

Neste sommer innføres ny ordning med plastdunker på hjul i Notodden kommune, da vil søppelposene gå rett i dunken uten bruk av sekk.

Ved spørsmål, ta kontakt med IRMAT AS på telefon 350 27 600

Utdeling av sekker og poser i Bø kommune.

                                           www.irmat.no

Viktig informasjon til alle husstander i Bø KOMMUNE

UTDELING AV SEKKER OG POSER TIL AVFALLSHÅNDTERING

Husstandene Bø kommune får utdelt sekker og poser til avfallshåndtering i løpet av ukene 35 og 36.

 Abonnentene vil få:

  • To ruller med 80 bioposer i hver til oppsamling av matavfall inne.
  • En rull med blanke plastsekker til plastemballasje.
  • Renovasjonskalender

Det er viktig at dere tar vare på utstyret, det skal vare til ut august 2020

Med vennlig hilsen

IRMAT AS

Utdeling av sekker og poser til avfallshåndtering.

                                           www.irmat.no

Viktig informasjon til alle husstander i hjartdal og notodden

UTDELING AV SEKKER OG POSER TIL AVFALLSHÅNDTERING

Husstandene i Hjartdal og Notodden får utdelt sekker og poser til avfallshåndtering i løpet av ukene 34, 35 og 36.

 Abonnentene vil få:

  • En rull med 26 svarte sekker til restavfall.
  • En bunt med 52 papirsekker til oppsamling av matavfall ute.
  • To ruller med 80 bioposer i hver til oppsamling av matavfall inne.
  • En rull med 12 blanke plastsekker til plastemballasje. Dersom noen har behov for flere sekker til plastemballasje vil en få det ved å henvende seg til Kommunehuset i Sauland, Servicetorget på Notodden eller hos IRMAT på Goasholtmyra.
  • Renovasjonskalender

Det er bare sekker med IRMAT logo som blir tatt med av renovatøren. Ta godt vare på utstyret, det skal vare til ut august 2020.

Med vennlig hilsen

IRMAT AS

Plastavfallet ingen vil ha

Vi ansetter

Vi ansetter to driftsoperatører og en økonomikonsulent

Dekkbark for salg

Da har det kommet ny forsyning av dekkbark på Goasholtmyra. Våre åpningstider er mandag til fredag kl 07.30-15.30, i tillegg har vi langåpent tirsdager til kl 18.30.