Meny

Stillingsutlysning: Daglig leder

Stillingstittel: Daglig leder
Frist: 31.08.2020
Ansettelsesform: Fast

IRMAT er inne i en fase med omfattende omstilling og utvikling. Selskapet er en viktig del av eierkommunenes satsing på klima- og miljøtiltak og vil ha en nøkkelrolle i kommunenes fokus på sirkulærøkonomi i årene framover. IRMAT er inne i et generasjonsskifte hvor vi går fra å være et tradisjonelt renovasjonsselskap til å bli en aktiv aktør og pådriver innen ressursgjenvinning og resirkulering. For å lede arbeidet med å utvikle selskapet videre slik at vi oppnår de målene vi og våre eiere har satt oss, søker vi nå en nyDaglig leder
Som daglig leder vil du få en ledende rolle i et veldrevet selskap med et viktig samfunnsoppdrag. I IRMAT vil du få muligheten til å være med på lede omstillings- og utviklingsprosesser som skal sikre at selskapet tilbyr gode, konkurransedyktige løsninger innen renovasjon, avfallshåndtering og gjenvinning. Du vil få en sentral rolle innen eierkommunenes klima- og miljøsatsing og blir en aktiv pådriver i forhold til overgangen til en sirkulærøkonomisk tankegang

Vi har de siste årene gjennomført en rekke større prosjekter og investeringer – og vi har mange nye oppgaver som står foran oss i årene framover. Som daglig leder, vil du få stor innflytelse på selskapet videre utvikling og jobbe i tett samarbeid med styret. Du vil få varierte arbeidsoppgaver og ha det overordnede ansvaret for selskapets driftsadministrasjon og et overordnet organisasjons- og personalansvar. Andre sentral oppgaver vil være kontinuerlig utvikling og forbedring av hele verdikjeden, lønnsomhets- og forbedringsprosesser og styrking av selskapets markedsposisjon og omdømme. I tillegg vil du jobbe mye ut mot eksterne samarbeidspartnere og få en sentral rolle i selskapets informasjons- og kommunikasjonsarbeid.


Med deg på laget får du engasjerte og løsningsorienterte medarbeidere med høy kompetanse innen både administrasjon og avfallshåndtering. IRMAT er veldrevet og har god økonomi. Selskapet har gode driftssystemer og er sertifisert iht. ISO 9001-2015 og ISO 14001.

Utdannelse

 • Høyere utdanning innen relevant fagområder vil være en fordel
 • Manglende høyere utdannelse kan kompenseres med relevant arbeidserfaring

Erfaring/kompetanse

 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring med endringsledelse med kontinuerlig utvikling og forbedring i hele verdikjeden
 • Gjerne erfaring fra driftsorganisasjon, produksjon, tekniske tjenester eller tjenesteytende virksomhet
 • God økonomiforståelse
 • Grunnleggende IT-kompetanse
 • Erfaring fra prosjektledelse vil være en fordel
 • Kjennskap til sirkulærøkonomi/avfallshåndtering og kommunal sektor vil være en fordel, men er ikke noe krav

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper evne til å inspirere, engasjere og få med de ansatte
 • Evne å jobbe både strategisk og operativt
 • Systematisk og løsningsorientert
 • Initiativrik pådriver med evne til å ferdigstille påbegynte prosjekter
 • Gode relasjons- og samarbeidsevner
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdighete

Mer informasjon om IRMAT og vår virksomhet, finner du på våre nettsider: irmat.no
Klikk her for å se vår brosjyre om morgendagens råvarer: Morgendagens råvarer

For nærmere kontakt om stillingen kontakt gjerne styreleder Helge Granlund, tlf. 905 48 858, eller en av våre rådgivere i Skagerak Consulting, Jan S. Storstein, tlf. 950 09 444 eller Tom R. Gogstad tlf. 951 75 241.

Hopp rett ned til innholdet