Ledig stilling som Prosjektleder, husholdningsrenovasjon

Om stillingen: Stillingen som Prosjektleder husholdningsrenovasjon har en varighet til og med 30.09.2022, med mulighet for forlengelse. Formål med stillingen er å sluttføre prosjektet ny renovasjonsordning som startet juni 2020. Jobbe med å videreutvikle hytterenovasjon. Oppstart av nytt prosjekt kommunalt avfall fra kommunale bygg. Dette innebærer at du har den daglige oppfølging av innsamlingsordningen for […]

IRMAT AS har 2 ledige stillinger som driftsoperatører

Fra sorteringsplata og gjenvinningsstasjonen

Ledig stilling som driftsoperatør, maskinkjører Delta i daglig drift av avfallsanlegget på Notodden, og mottak, sortering avfall, deklarering og pakking av farlig avfall. Stillingen er en av flere driftsoperatører i IRMAT og rullering av arbeidsoppgaver og arbeidssted må påregnes. Arbeidsoppgavene er: Maskinkjøring / transport Sortere avfall på sorteringsanlegget Veilede kunder og drive mottakskontroll Deklarere farlig […]