Tag Archive for: Ledig stilling

Ledig stilling som Prosjektleder, husholdningsrenovasjon

Om stillingen:

Stillingen som Prosjektleder husholdningsrenovasjon har en varighet til og med 30.09.2022, med mulighet for forlengelse.

Formål med stillingen er å sluttføre prosjektet ny renovasjonsordning som startet juni 2020. Jobbe med å videreutvikle hytterenovasjon. Oppstart av nytt prosjekt kommunalt avfall fra kommunale bygg. Dette innebærer at du har den daglige oppfølging av innsamlingsordningen for husholdningsavfall fra private husholdninger og fritidseiendommer i eierkommunene Hjartdal, Midt- Telemark og Notodden.

Som Prosjektleder for innsamlingstjenesten hos IRMAT vil du ha ansvaret for driftsoppfølging mot våre kontraktspartnere. Saksbehandle og fatte enkeltvedtak på innkommende saker innenfor ansvarsområdet husholdningsrenovasjon.

Hovedoppgaver er:

 • Driftsoppfølging oppdragstakere renovasjonstjenester.
 • Oppfølging av daglig drift på husholdningsinnsamlingen.
 • Oppfølging av innsamling kommunalt næringsavfall.
 • Kontaktpunkt for IRMATs eierkommuner i forbindelse med innsamling     husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall.
 • Besvare henvendelser som berører tjenestene med innsamling     husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall.
 • Saksbehandle og fatte enkeltvedtak som berører tjenestene med innsamling     husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall.
 • Oppfølging og videreutvikling av abonnementsregisteret i Komtek.
 • Befaringer og ruteoppfølging.
 • Ha oversikt på lager renovasjonsutstyr.
 • Videreutvikle tjenesten hytterenovasjon.

Hovedoppgaver er:

 • Driftsoppfølging oppdragstakere renovasjonstjenester.
 • Oppfølging av daglig drift på husholdningsinnsamlingen.
 • Oppfølging av innsamling kommunalt næringsavfall.
 • Kontaktpunkt for IRMATs eierkommuner i forbindelse med innsamling     husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall.
 • Besvare henvendelser som berører tjenestene med innsamling     husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall.
 • Saksbehandle og fatte enkeltvedtak som berører tjenestene med innsamling     husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall.
 • Oppfølging og videreutvikling av abonnementsregisteret i Komtek.
 • Befaringer og ruteoppfølging.
 • Ha oversikt på lager renovasjonsutstyr.
 • Videreutvikle tjenesten hytterenovasjon.

Ønskede kvalifikasjoner:

Relevant høyskoleutdanning. Erfaring fra renovasjon- logistikk- gjenvinningsbransjen kan veie opp for manglende høyskoleutdanning. Relevant erfaring og personlig egnethet vil veie tyngst i utvelgelsen.

Det kreves meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Erfaring med kontraktsforvaltning.

Erfaring i saksbehandling, gjerne fra offentlig forvaltning.

Du må være serviceinnstilt og løsningsorientert.

Datakompetanse og erfaring med bruk av ulike digitale verktøy og program.

Erfaring fra service- og kundeveiledningsarbeid.

Du må ha sertifikat klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Være selvstendig og pliktoppfyllende
 • Ha kundefokus og være serviceinnstilt
 • Være strukturert, ansvarlig og håndtere stort arbeidspress i perioder
 • Ha god gjennomføringsevne.
 • Være fleksibel og løsningsorientert
 • Ha gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Betingelser som i kommunal sektor når det gjelder lønn.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Arbeidssted:

Du blir ansatt hos IRMAT AS, kontorsted Goasholtmyra miljøpark på Notodden, Kongsbergveien 411, 3684 Notodden. Møter og befaringer i arbeidstiden innenfor området til eierkommunene inngår i stillingen.

Det er ønskelig for arbeidsgiver med snarlig oppstart.

IRMAT vurderer søknader fortløpende, og innkaller aktuelle kandidater fortløpende til intervju.

Søknadsfrist er 28.04.2021

For mer informasjon kontakt Daglig leder Ove Reidar Moen

Telefon 485 05 196

E post: ove.reidar@irmat.no

Fra sorteringsplata og gjenvinningsstasjonen

IRMAT AS har 2 ledige stillinger som driftsoperatører

Ledig stilling som driftsoperatør, maskinkjører

Delta i daglig drift av avfallsanlegget på Notodden, og mottak, sortering avfall, deklarering og pakking av farlig avfall.

Stillingen er en av flere driftsoperatører i IRMAT og rullering av arbeidsoppgaver og arbeidssted må påregnes.

Arbeidsoppgavene er:

 • Maskinkjøring / transport
 • Sortere avfall på sorteringsanlegget
 • Veilede kunder og drive mottakskontroll
 • Deklarere farlig avfall
 • Følge opp HMS-arbeidet og bedriftens Internkontrollsystem i sammen med IK- ansvarlig i IRMAT
 • Drive aktivitetene så rasjonelt som mulig innenfor de vedtatte budsjetter
 • Melde avvik og observere hendelser.

Det er utarbeidet driftsinstrukser for miljøparken som må følges.

Kvalifikasjoner

Erfaring som maskinkjører og /eller erfaring fra Avfall- og Gjenvinningsfaget, herunder fagbrev, vil bli vektlagt. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende fagbrev.

Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Relevant erfaring vil bli vektlagt. Du må være serviceinnstilt overfor kunder og kollegaer.

Datakompetanse og erfaring med bruk av ulike digitale verktøy og program.

Det kreves maskinførerbevis (M4 Hjullaster, M2 gravemaskin og førerkort i kl. B).

T4 (motvekts truck) og førerkort CE vil også vektlegges.

Erfaring fra service- og veiledningsarbeid.

Personlige egenskaper

Du må kunne:

 • Arbeide selvstendig og pliktoppfyllende
 • Ha kundefokus og være serviceinnstilt
 • Være ryddig, strukturert og ansvarlig, takle høyt arbeidspress i perioder
 • Være pålitelig, omgjengelig og være en viktig bidragsyter i arbeidsteam
 • Praksis og gode referanser blir vektlagt.

Ledig nyopprettet stilling som driftsoperatør, gjenvinningsstasjonen

Arbeidsoppgaver

Som driftsoperatør på vår gjenvinningsstasjon skal du i samarbeid med dine kollegaer gi våre kunder en opplevelse av å bli godt tatt vare på av kompetente og positive operatører. Dette innebærer blant annet å bidra til å holde orden på arbeidsplassen, sikre god trafikkavvikling på gjenvinningsstasjon, sikre at avfall blir sortert og håndtert på riktig måte, være med på å løfte kompetansen blant våre kunder, og bruke våre dataverktøy til registrering av data.

Kvalifikasjonskrav

Fagbrev i avfall og gjenvinningsfaget er foretrukket, men ikke avgjørende. Det er ønskelig at en er villig til å ta fagbrev i avfall og gjenvinning.

Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Du må ha sertifikat klasse B. Truckførerbevis er foretrukket, men ikke avgjørende.

Gode dataferdigheter vil være av betydning.

Personlige egenskaper

Du må kunne:

 • Arbeide selvstendig og pliktoppfyllende
 • Ha kundefokus og være serviceinnstilt
 • Være ryddig, strukturert og ansvarlig, takle høyt arbeidspress i perioder
 • Være pålitelig, omgjengelig og være en viktig bidragsyter i arbeidsteam
 • Praksis og gode referanser blir vektlagt.

Gjelder for begge stillingene

Vi vil legge forholdene til rette for at du får god opplæring i et godt arbeidsmiljø.

De som ansettes vil få spennende og varierte oppgaver innenfor et viktig arbeidsområde hvor

miljøperspektivet er i fokus.

Betingelser som i kommunal sektor når det gjelder lønn og pensjonsordninger.

Arbeidssted:

Du blir ansatt hos IRMAT, for disse stillingene for tiden på Goasholtmyra miljøpark på Notodden. Kongsbergveien 411, 3684 Notodden. Det må påregnes at en kan få arbeidsdager på Brenna miljøstasjon ved behov.

For mer informasjon kontakt:

Asbjørn Barikmo

Telefon 918 27 423

Søk her