Landbruksplast kan leveres på Brenna Miljøstasjon

Fra 27.mai 2021 tar IRMAT imot landbruksplast på Brenna Miljøstasjon. Ta kontakt med betjening når du kommer med landbruksplast til miljøstasjonen så får du henvist sted for tipping. Landbruksplast må leveres ferdig sortert i adskilte fraksjoner. Hvit og farget folie fra landbruk merket 04PELD, unntatt innernett. Innernett leveres som restavfall og går til energigjenvinning. Solfangerfolie […]