IRMAT AS har 2 ledige stillinger som driftsoperatører

Fra sorteringsplata og gjenvinningsstasjonen

Ledig stilling som driftsoperatør, maskinkjører Delta i daglig drift av avfallsanlegget på Notodden, og mottak, sortering avfall, deklarering og pakking av farlig avfall. Stillingen er en av flere driftsoperatører i IRMAT og rullering av arbeidsoppgaver og arbeidssted må påregnes. Arbeidsoppgavene er: Maskinkjøring / transport Sortere avfall på sorteringsanlegget Veilede kunder og drive mottakskontroll Deklarere farlig […]