Kompostering

Hjemmekompostering av våtorganisk avfall (matavfall)

IRMAT- kommunene Hjartdal, Notodden og Midt-Telemark har i felles ”Forskrift
for kildesortering” vedtatt at de abonnenter som kan oppfylle vilkårene for hjemmekompostering,
kan søke kommunen om tillatelse til alternativ behandling av våtorganisk avfall
(inkl. matavfall) fra husholdningene.
Med alternativ behandling mens:
• Kompostering i egen varmkompostbinge
• Behandling i egen gjødselkjeller
Kommunene har vedtatt at de som fyller vilkårene, og som inngår kontrakt med
kommunen, skal få en reduksjon i avfallsgebyret. Reduksjonen fastsettes av den
enkelte kommune.
Nå kan du søke om tillatelse til hjemmekompostering. Kontakt IRMAT AS eller
din egen kommune for mer informasjon.
Henvendelser til post@irmat.no.
Telefon IRMAT AS 35 02 76 00

De største byggvarekjedene skaffer kompostbeholder eller du kan bygge din egen.