Nå blir farga søppelsekker forbudt hos IRMAT.
Meny

Nå blir farga søppelsekker forbudt hos IRMAT.

Vi tar imot morgendagens råvarer på gjenvinningsstasjonen.

Det er ikke lenger lov til å levere restavfall i sorte eller blå sekker, det må leveres i blanke sekker. Svarte og blå sekker skjuler innholdet og gir rom for feilsortering, nå vil vi se restavfallet ditt. 

Det er tre grunner for forbudet:

  1. Materialgjenvinning
  2. Tryggere for alle
  3. Billigere for deg

IRMAT har vedtatt målsetning om 65 % kildesortering i 2025. For å nå dette målet er kildesortering på alle nivå viktig.

Det er gjort undersøkelser som viser at det skjuler seg mye farlig avfall i sorte sekker som utgjør en risiko for ansatte og miljøet. Forbudet hindrer at farlig avfall og selvantennelige materialer, som litiumbatterier, havner i restavfallskontainerne og ligger skjult sammen med annet avfall i påvente av transport.

Forbudet sikrer også et mer rettferdig renovasjonsgebyr, de som er flinke til å kildesortere klarer seg med det de har sin egen husholdningsløsning.

Fra 1. januar 2020 – 1. juli 2020 tilpasser vi oss et forbud ved at du må tømme ut restavfallet av den fargede sekken. Etter 1. juli vil det være totalforbud for fargede søppelsekker.