Nå blir farga søppelsekker forbudt hos IRMAT.
Meny

Nå blir farga søppelsekker forbudt hos IRMAT.

Vi tar imot morgendagens råvarer på gjenvinningsstasjonen.

Det er ikke lenger lov til å levere restavfall i sorte eller blå sekker, det må leveres i blanke sekker. Svarte og blå sekker skjuler innholdet og gir rom for feilsortering, nå vil vi se restavfallet ditt. 

Det er tre grunner for forbudet:

  1. Materialgjenvinning
  2. Tryggere for alle
  3. Billigere for deg

IRMAT har vedtatt målsetning om 65 % kildesortering i 2025. For å nå dette målet er kildesortering på alle nivå viktig.

Det er gjort undersøkelser som viser at det skjuler seg mye farlig avfall i sorte sekker som utgjør en risiko for ansatte og miljøet. Forbudet hindrer at farlig avfall og selvantennelige materialer, som litiumbatterier, havner i restavfallskontainerne og ligger skjult sammen med annet avfall i påvente av transport.

Forbudet sikrer også et mer rettferdig renovasjonsgebyr, de som er flinke til å kildesortere klarer seg med det de har sin egen husholdningsløsning.

Fra 1. januar 2020 – 1. juli 2020 tilpasser vi oss et forbud ved at du må tømme ut restavfallet av den fargede sekken. Etter 1. juli vil det være totalforbud for fargede søppelsekker.

Hopp rett ned til innholdet