Informasjon ang åpning av våre gjenvinningsstasjoner.
Meny

Informasjon ang åpning av våre gjenvinningsstasjoner.

Nå blir gjenvinningsstasjonene på Goasholtmyra og Brenna åpnet etter stenging i forbindelse med korona pandemien.

Gjenvinningsstasjonene skal ikke overbelastes.

Det er viktig å opprettholde innsamling og håndtering av avfall fra private husholdninger og næringer i tiden framover.

Vi ber folk, så langt det er mulig, om å oppbevare avfall som normalt skal leveres til gjenvinningsstasjoner i egen bolig inntil forholdene normaliseres og det er bedre kapasitet for innlevering av avfall i den enkelte kommune.

Det er ingen god ide å rydde loft og kjellere i disse dager, dersom det gjør at behovet for å levere avfall øker.

Gjenvinningsstasjonen på Goasholtmyra åpner etter stenging i forbindelse med koronapandemien onsdag 01.04.2020.

Brenna miljøstasjon åpner 14.04.2020.

Det blir ordinære åpningstider fra 07:30-15:30.

Det blir kun tillatt å betale med vipps eller kort.

Vi tillater tre biler eller totalt tre kunder inne på gjenvinningsstasjonen samtidig.

Husk:

  • Viktig å overholde to meters grense mellom personer
  • God håndhygiene
Hopp rett ned til innholdet