Oppføringer av

Ser du på avfall som søppel?

Tar du turen til IRMATs nye og moderne miljøstasjon på Brenna, vil du kanskje forandre mening. Forhåpentligvis blir du inspirert til å kildesortere enda bedre. For jo mer avfall du kildesorterer, jo flere råvarer er du med på å skape.

For mye plastemballasje ender opp som restavfall

Mange nordmenn har kildesortert i 25 år. Fortsatt blir likevel kun 39,3 prosent av plastemballasje fra husholdninger kildesortert. 18 kilo plast per innbygger er mulig å få inn, men landssnittet ligger på kun 6 kilo. Kari-Lill Ljøstad hos Grønt Punkt Norge forteller hvorfor kildesortering skaper morgendagens råvarer.