Interkommunalt Renovasjonsselskap i Midt og Aust Telemark

Vi har kontorer på Goasholtmyra avfallsanlegg i Notodden kommune. IRMAT AS eies av kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad. Håndterer husholdningsavfall for eierkommunen.

Tar imot alle typer næringsavfall, og har stor deponikapasitet.

Vi er opptatt av å benytte resursene i avfallet.

Åpningstider
Goasholtmyra avfallsanlegg
Ryntveit gjenvinningsstasjon
Se mer på Kontakt Oss
Priser for private, klikk her
Renovasjonskalender

Siste Nytt

Ny renovasjonskalender 2016-2017

Alle husstandene vil få tildelt ny renovasjonskalender sammen med utstyret til avfallshåndtering. Kalenderen starter i uke 40, 3. oktober 2016 og varer til og med 1.oktober 2017. Renovasjonskalenderen finner dere også på IRMAT sin hjemmeside www.irmat.no

0 comments

Viktig informasjon til alle husstander i Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad

Alle husstandene i Hjartdal og Notodden kommuner får til delt poser og sekker til avfallshåndtering i løpet av ukene 34, 35 og 36. Abonnentene får: En rull med 26 svarte sekker til restavfall En bunt med 52 papirsekker til oppsamling av matavfall ute To ruller med 80 bioposer i hver til oppsamling av matavfall inne En […]

0 comments

Glass og metallemballasje

Containeren i Storeskard er flyttet til Joker Tinnesmoen. Det er kommet ny container på parkeringsplassen ved gamle postkontoret i Storgata.

0 comments
Webside utviklet av Serit Itum Notodden AS