Tøybleieprosjektet

Reduser avfallsmengdene med tøybleier.

Myndighetene har som målsetning å redusere avfallsmengdene, siden disse øker drastisk fra år til år. IRMAT – som er et kommunalt eid selskap – ser på det som viktig å bidra til at denne målsetningen nås.

Engangsbleier skaper store mengder avfall: 1 tonn avfall per barn i bleieperioden. Dette er store mengder avfall. Vi har derfor valgt å bidra med en startpakke til foreldre som ønsker å benytte tøybleier.  IRMAT ønsker å få flere småbarnsforeldre til å bruke tøybleier i stedet for engangsbleier på barna sine. Tilbudet  omfatter abonnenter i IRMATs kommuner.

Ved å kontakte IRMAT kan interesserte småbarnsforeldre få bestilt en startpakke med tøybleier. Startpakken er sponset av IRMAT og vi håper at mange benytter seg av denne muligheten.