Hvordan skal asbest leveres?

Privatkunder

Asbest (eternitt) er ikke miljøfarlig ved lagring, men helsefarlig ved innånding. Asbest som leveres til miljøstasjonene skal derfor være innpakket i plast, lagt på pall og merket «Asbest». Det kan også benyttes spesialsekker som er merket asbest. Dersom man ønsker å levere mye på én gang, bør man gi oss beskjed i forveien.

På grunn av faremomentene med å utsette seg for asbeststøv, anbefaler Arbeidstilsynet at også privatpersoner bruker personlig verneutstyr (maske/briller/hansker) ved håndtering av asbest.

Mindre mengder (0 – 25 kg):

Har du kun litt (eks. verandakasser, biter) skal disse leveres innpakket i kraftig plastemballasje, gjenteipet og merket med asbest.

I kundemottaket får du nærmere henvisning om hvor dette skal legges.

Større mengde (pallstørrelse):

Asbestavfallet skal være stablet på pall.

Stabelen skal være pakket inn i 2 lag plast av typen «bygningsplast». Plasten skal være rundt hele stabelen – også under.

Alle skjøter og bretter skal være tapet med sterk teip og tydelig merket med asbest.

Asbestleveranser fra private skal leveres over vekt. Det er gratis for husholdningsabonnentene i IRMAT kommunene å levere asbest.

Kundene blir vist til område hvor vi vil være behjelpelige med å løfte pallen av med vår gaffeltruck/hjullaster.