Hjemme

Papp/papir/drikkekartong

Beholder med blått lokk som hentes hver tredje uke. Papp, papir og kartong legges rett i beholderen.

Eksempler på papp og papir:
Aviser, tidsskrift, ukeblader, reklame, skrivepapir, konvolutter, gråpapir, papp, kartong, pappesker og drikkekartonger.
For deltakelse i returkartonglotteriet må drikkekartongene skylles og stables oppi hverandre til en «kartongkubbe». Kartongkubbene kan legges i en bærepose som knytes igjen og plasseres i beholderen for papiravfall.

Dette skal ikke med:
Innbundne bøker, vått papir, svært tilgriset papir eller tørkepapir.

Plastemballasje

Plastemballasje leveres i sekk som knytes igjen og settes frem på hentedag hver tredje uke.

Eksempler på plastemballasje:
Myk plastemballasje som bæreposer, plastfolie og annen innpakningsplast, samt tomme beger, flasker, kanner og brett. Skitten emballasje skylles i kaldt vann.

Dette skal ikke med:
Isopor, plast som ikke er emballasje som plastleker, takrenner og tannbørster. Svært tilgriset plastemballasje.

Glass- og metallemballasje

Beholder med turkist lokk som hentes hver sjette uke. Glass- og metallemballasje kastes løst i beholder, ikke i poser.
Glass- og metallemballasje som har inneholdt mat og drikkevarer kastes tom og rengjort i beholder.
Skyll emballasjen i kaldt vann og la den tørke. Etiketter kan sitte på.

Eksempler på glass- og metallemballasje:
Syltetøyglass, barnematglass, pastasausglass og glassflasker, vin- og spritflasker
Hermetikkbokser, aluminiumsformer og -folie, metallkorker/lokk, påleggstuber av metall, brus- og ølbokser uten pant, telysholdere i metall.

Dette skal ikke med:
Porselen, keramikk og krystall, drikkeglass og tallerkener, ildfaste former, speil og vindusglass. Metallgjenstander eksempel: gryter, panner, strykejern, motorer, jernrør etc.
Lyspærer kastes rødboksen
Emballasje som er merket med Ekstremt brannfarlig, oksiderende, meget giftig, giftig eller eksplosiv leveres i Farlig avfall på gjenvinningsstasjonen

Matavfall (våtorganisk avfall)

Beholder med grønt lokk som hentes hver andre uke. Matavfall legges i biopose som ikke fylles mer opp enn at du kan knyte den igjen. Posen legges i beholderen.
Matavfall er alt organisk avfall som er lett nedbrytbart.

Eksempler på matavfall:
Frukt- og grønnsakskrell, matrester, mindre bein, eggeskall, kaffefilter med grut, tilgriset servietter/tørkepapir fra matlaging, avskårne blomster.

Dette skal ikke med:
Papp og papir tørkepapir, bleier, bind og hageavfall.

Farlig avfall og småelektronikk

Rødboks til oppsamling av farlig avfall. Boksen blir hentet 2 ganger pr år.

Eksempler på farlig avfall:
Maling, lim og lakk, spraybokser, plantevern- og ugressmidler, oljerester, batterier m.m. Ofte er produkter som blir farlig avfall merket med faresymboler. Også små elektroniske produkter som mobiltelefoner, strykejern og hårfønere kan legges i rødboksen. Boksen hentes to ganger i året.

Dette skal ikke med:
Medisiner og sprøytespisser, eksplosiver og radioaktivt avfall. Tom og ren emballasje for farlig avfall leveres som metall, plast eller restavfall.

Restavfall

Beholder med svart lokk som hentes hver tredje uke.
Restavfall er det som blir igjen når du har sortert ut alt avfall som kan gjenvinnes. Restavfallet legges i plastposer som knytes igjen og legges i beholderen.