Hjemme

Papp/papir/drikkekartong
I denne fraksjonen legger du aviser, tidsskrift, papp, reklame, drikkekartong m.m. Drikkekartonger må stables oppi hverandre til en «kartongkubbe». Kartongkubbene skal legges i en bærepose som knytes igjen og plasseres i sekken for papiravfall. Dette skal ikke med: innbundne bøker, vått papir, svært tilgriset papir eller tørkepapir.

Matavfall (våtorganisk avfall)
I denne fraksjonen går alt organisk avfall som er lett nedbrytbart. Dette er avfall som fruktskall, matrester, mindre bein, eggeskall, kaffefilter med grut, tilgriset servietter/tørkepapir fra matlaging, avskårne blomster m.m
Dette skal ikke med: papp og papir, tørkepapir, bleier og bind.

Plastemballasje
I denne fraksjonen går myk plastemballasje som bæreposer, plastfolie og annen innpakningsplast, samt tomme begere, flasker, kanner og brett. Skitten emballasje skylles i kaldt vann. Plastemballasjen legges i den blanke sekken. Sekken knytes igjen og settes frem til avfallsdunkene etter kjøreruter forklart på renovasjonskalenderen.
Dette skal ikke med: Isopor, plast som ikke er emballasje som plastleker, takrenner og tannbørster. Svært tilgriset plastemballasje.

Farlig avfall og småelektronikk
Alle abonnentene har fått utdelt en ”rødboks” til oppsamling av farlig avfall som maling, lim og lakk, spraybokser, plantevern- og ugressmidler, oljerester, batterier m.m. Ofte er produkter som blir farlig avfall merket med faresymboler. Også små elektroniske produkter som mobiltelefoner, strykejern og hårfønere kan legges i rødboksen. Boksen hentes to ganger i året.
Dette skal ikke med: Tom og ren emballasje for farlig avfall leveres som metall, plast eller restavfall.

Restavfall
Avfall som ikke kan sorteres ut i noen av de andre fraksjonene som beskrevet over, og som ikke kan leveres på returpunkt eller gjenvinningsstasjon, er restavfall.

Se kommunenes tømmekalendere for mer infomasjon om henteordningen i din kommune