Privat

Hva kaster jeg hvor?
Mesteparten av avfallet hentes hos abonnentene, mens noe avfall bringes til returpunktene og gjenvinningsstasjonene. IRMAT oppfordrer innbyggerne til å kildesortere mest mulig. For å lese mer om hva som kastes hvor, se oversikten over leveringssteder.

Les også mer om dette på LOOPs avfallsveiviser

Hjemmekompostering

Alternativ behandling av våtorganisk avfall
Les mer

Renovasjonskalendere
Har du mistet renovasjonskalenderen for din kommune kan du skrive den ut her:

Min Renovasjon
Med varslingsappen Min Renovasjon kan abonnenter i eierkommunene få en oversikt over sine tømmedager og varsel på mobilen før avfallet blir hentet. I appen finnes informasjon om kildesortering og gjenvinningsstasjonen.

Slik kommer du i gang med varslingsappen Min Renovasjon:
1. Last ned appen Min Renovasjon gratis fra Google Play (for Android) eller App Store (for iPhone).
2. Første gang du bruker appen må du velge hvilken kommune du tilhører. Deretter registrerer du adressen din eller gårds- og bruksnummer.
3. Tømmekalenderen viser hvilken type avfall som hentes hvilke dager på din adresse. Du kan aktivere varsling slik at du får beskjed på mobilen før vi henter avfallet ditt. Varslingen er gratis.

Gjenvinningsstasjonene

Det er to gjenvinningsstasjoner i IRMAT-regionen hvor privatkunder kan levere avfall. Se mer om gjenvinningsstasjonene
Les mer

Renovasjonsgebyret

Avfall fra privatpersoner kalles ”husholdningsavfall”. Håndteringen av husholdningsavfallet finansieres gjennom det kommunale renovasjonsgebyret. Gebyret skal hverken være større eller mindre enn de faktiske utgiftene til håndteringen av avfallet som husholdningene produserer.

Drift av gjenvinningsstasjonene er delvis finansiert over renovasjonsgebyret. Derfor er levering av f.eks. farlig avfall, EE-avfall, papp/papir m.m. gratis å levere, mens det kun tas en liten avgift for å levere avfall som f.eks. restavfall. Gjenvinningsstasjonene er kun for private. Næringslivet betaler ikke renovasjonsgebyr og er følgelig ikke med å finansierer gjenvinningsstasjonene.

Forskrift
Forskrift om kildesortering, oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall:
Les forskriften her