Oversikt over returpunktene

Midt-Telemark Glass og metallemballasje Papp og papir
Brenna Miljøstasjon

Frivillighetsentralen, Stasjonsvegen 4
Notodden Glass og metallemballasje Papp og papir
Goasholtmyra Miljøpark

Coop Extra i sentrum