Ny renovasjonsordning for husholdningsabonnenter i IRMATs eierkommuner.
Meny

Ny renovasjonsordning for husholdningsabonnenter i IRMATs eierkommuner.


Nå er vi snart klare til å kjøre i gang ny renovasjonsordning i Midt-Telemark, Notodden og Hjartdal kommune for alle husholdningsabonnentene. IRMAT ønsker å legge til rette slik at kildesortering blir enklere og at vi sammen klarer å oppfylle nasjonale mål om økt materialgjenvinningsgrad. Alle abonnenter får 4 nye beholdere med lokk hvor blått lokk er for papp, papir og kartong, grønt lokk er for matavfall, sort lokk for restavfall og turkis lokk for glass- og metallemballasje. Alle beholderne er tydelig merket på lokket på hva som skal kastes i beholderen og som en av de første renovasjonsselskap i Norge har vi også blindeskrift på lokket. Det blir også en QR kode på lokket som kan avleses med mobiltelefon og som vil lette sorteringen for abonnentene. Utrullingen av nye beholdere starter i midten av april -20 og alle abonnentene vil få beskjed via SMS når gammelt skap/beholder hentes og nye beholdere blir plassert ut.
I forbindelse med nye dunker vil det også komme ny renovasjonskalender.
Husholdningsplast blir hentet i sekk som vanlig.
Brosjyre om den nye renovasjonsordningen er på vei ut via post til alle innbyggerne i kommunene våre, og den beskriver den nye ordningen og kan gi svar på mange av de spørsmål som måtte være.
 
Har du spørsmål eller annet om den nye renovasjonsordningen kan du ta kontakt med oss på IRMAT.