Kundeidentifisering på gjenvinningsstasjonen

ENKLERE Å GJØRE EN INNSATS FOR MILJØET

Våren og sommeren 2020 innføres det ny kildesorteringsløsning for alle innbyggerne i Hjartdal, Notodden og Midt-Telemark kommune.

IRMAT  ønsker å legge til rette slik at kildesortering blir enklere og at vi klarer å oppfylle nasjonale mål om økt materialgjenvinningsgrad. Utsetting av nye beholdere starter i midten av april. Nye solide beholdere og henteordning for glass- og metallemballasje gjør sorteringsjobben lettere for deg.

Ønsker du informasjon om den nye kildesorteringsløsningen og hva den betyr for deg, finner du mer spesifikk informasjon for din kommune lenger ned på siden.

Informasjonsvideo om den nye kildesorteringsordningen