Jordprodukter

På Goasholtmyra Miljøstasjon selger vi en kompostjord produsert av Grønn Vekst som er rik på mikroliv. Dette er nyttige organismer som hjelper til at plantene holder seg friske og får mer tilgang på næringsstoffer.

Jorda er:

  • Næringsrik
  • Miljøvennlig
  • Finsåldet
  • Lett å arbeide med
  • Krever lite vedlikehold
  • Fri for rotugras


De fleste jordprodukter man får kjøpt i dag er enten oppgjødsla torv som mister egenskapene sine etter kort tid, eller næringsfattig naturjord som er tung å jobbe med og drenerer feil i forhold til plantenes behov for vann.

Vår leverandør Grønn Vekst legger vekt på å tilby en jord som både er miljøvennlig og av høy kvalitet. Den representerer også en god resirkulering av næringsstoffer og reduksjon i utslipp av klimagasser. På den måten står også Grønn Vekst i en større sammenheng der vi er delaktige i å sikre at kloden vår også i fremtiden blir et levelig sted for menneskeheten.

Komposten som brukes i jorda er bl.a. kompostert hage/park-avfall fra IRMAT-kommunene.

Hage-Mix ®

Norges bestselger – hvem ønsker seg vel ikke ugrassfrie hager!
Hage-Mix ® er en stabil, næringsrik og lett moldjord til nyanlegg og utskifting av jord. Jorden egner seg spesielt til oppbygging av grønnsakshager, plener, blomsterbed og buskplantinger, og er i utgangspunktet fri for rotugras.

Mer om Hage-Mix her:

https://www.gronnvekst.no/blomsterjord/hage-mix

Dekkbark

En barktype om er velegnet som dekklag i bed og rundt busker. Barken bidrar til å holde på fuktigheten og er motstandsdyktig mot nedbryting.

Salgsperiode:
Oppstart varsles på vår hjemmeside og på vår Facebook side.