Vanlige spørsmål

Privatpersoner som har brukte sprøytespisser (insulin m.m.) kan legge disse i en plastflaske, eks skyllemiddel. Når flasken er full skrues korken godt på og leveres i restavfallet. Det er viktig at sprøytespisser ikke skader renovatøren eller andre som skal håndtere avfallet etter deg. 

På Servicetorget i kommunene og på Goasholtmyra Miljøpark selges det bioposer og ekstra sekker.

Skriv den ut her, evt. ta kontakt IRMAT eller kommunen din for å få en ny. Vi har også en app som heter Min Renovasjon som du kan legge inn varsling for din adresse ved henting av avfall hos deg. Denne appen er gratis å laste ned og gratis å bruke.

Her legger du maling, lim og lakk, spraybokser, plantevern- og ugressmidler, oljerester, småbatterier m.m. Ofte er produkter som blir farlig avfall merket med faresymboler. Også små elektroniske produkter som mobiltelefoner, strykejern og hårfønere legges i boksen. Denne blir hentet 2 ganger i året og ruten ligger på avfallskalenderen og appen Min Renovasjon.

Gjenvinningsstasjonene er kun for privatpersoner. Oversikt over hva som er gratis. Les mer..

Avfallet som sorteres ut blir i størst mulig grad gjenvunnet. Se nærmere på de ulike avfallstypene. Les mer..

Avfallsreduksjon vil si å hindre at avfall oppstår. IRMAT støtter småbarnsforeldre som ønsker å bruke tøybleier ved at det gratis gis ut en startpakke. Hvert barn som bruker engangsbleier produserer 1 tonn avfall i løpet av bleieperioden. Ordningen med startpakke gjelder  for de som bosatt i eierkommunene til IRMAT. Ta kontakt med IRMAT ved spørsmål og bestilling av startpakke.

Det vil alltid være en viss grad av miljøpåvirkning knyttet til håndtering av avfall. IRMAT søker å minimere disse påvirkningene. Vårt avfallsdeponi er et moderne deponi som tilfredsstiller de strengeste miljøkrav. Dette innebærer blant annet at deponiet har dobbel bunntetting og at det føres miljøovervåkning for å avdekke evt. forurenset sigevann. Vi har også oppsamling og avbrenning av metangass for å redusere utslippene av klimagasser.