Hva blir avfallet til?

Du kan redusere avfallsmengdene ved å:

 • Det viktigste du som enkeltperson kan gjøre er å hindre at avfall oppstår. Dette innebærer blant annet å kjøpe produkter med kvalitet og unngå engangsprodukter.
 • Uansett hvor flink du er til å unngå å produsere avfall, så vil det bli en del av det. Det er da viktig at mest mulig av dette kildesorteres og gjenvinnes.

Du kan fremme gjenvinning ved å:

 • Kjøpe produkter som ikke består av mange forskjellige materialer – da blir sortering og gjenvinning lettere. Unngå produkter som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer
Bildekk

 • Dekk kan gjenvinnes til skytematter eller brukes som bestanddel i støydempere og som underlag i idrettsanlegg og lekeplasser
Elektrisk og elektronisk avfall

 • Kasserte elektriske og elektroniske produkter inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. Innsamlet EE-avfall blir fraktet til våre nedstrømsløsninger hvor produktene blir plukket fra hverandre.
 • Store deler av EE-avfallet blir gjenvunnet.
Farlig avfall

 • Farlig avfall er avfall som inneholder stoffer som kan skade mennesker, dyr eller miljø
 • Farlig avfall blir uskadeliggjort i spesialkonstruerte anlegg
 • Svært lite av det farlige avfallet er egnet for gjenvinning. Et unntak er en del oljeprodukter, samt emballasjen
Glass og metallemballasje

 • Glass kan smeltes og brukes om igjen flere ganger uten å tape seg. Resirkulert glass brukes blant annet til vinduer, isolasjonsmateriale, betong og emballasje.
 • Metallemballasje smeltes om til ny emballasje.
 • Ved å bruke resirkulert metallemballasje i produksjon av ny emballasje, reduseres energiforbruket i produksjonen med opptil 95%.
Impregnert treverk

 • Impregneringen kan være miljøskadelig og derfor skal impregnert treverk ikke blandes med det øvrige treverket. De siste årene har de mest skadelige impregneringsmidlene blitt forbudt.
 • Avfallet blir sendt til forbrenning for sikker håndtering.

Metaller

 • Under denne kategorien kommer sykler, badekar, nettinggjerder og annet avfall som hovedsaklig består av metall. Innsamlet metall blir gjenvunnet til nye metallprodukter.
Papp, papir og drikkekartong

 • Papp blir gjenvunnet til papir.
 • Avispapir, blader og papir blir til nytt avispapir, dopapir m.m.
 • Drikkekartong kan for eksempel gjenvinnes til konvolutter og brevpapir. Det benyttes ingen kjemikalier i prosessen med å skille fibrene som skal gjenvinnes fra aluminiumsfolien og plastbelegget/plastkorken.
Plastemballasje

 • Plastemballasjen blir materialgjenvunnet til nye plastprodukter.
 • Plastfolie gjenvinnes til nye bæreposer m.m.
 • Å lage 1 kg plast krever 2 kg olje. Det er derfor ressurssparende å gjenvinne plast.
Restavfall

 • Alt brennbart restavfall går til energigjenvinning.
Tekstiler

 • Brukbare klær og sko selges i Fretex sine bruktbutikker.
 • Alt av tekstiler blir gjenbrukt ved redesign og andre gjenbruksmetoder.
Treverk

 • Treverket kan godt inneholde maling og spiker. Vi ønsker ikke dører med glass i, møbler eller annet avfall som ikke er rent treverk i denne fraksjonen. Dette vanskeliggjør den videre behandlingen.
 • Treverket blir kvernet og brukt som biobrensel. Biobrensel er en fornybar energikilde og er et miljøvennlig alternativ til fossile brensler som olje, kull og gass.
Våtorganisk avfall (matavfall)

 • Matavfallet behandles pr i dag ved biogass anlegg. Dette gir gass som brukes til drivstoff samt et jordforbedringsmiddel.