Slutt på langdag

Det vil ikke være langdag på gjenvinningsstasjonene på Goasholtmyra og Ryntveit på tirsdager fra 1. november.
Første langdag i 2015 er 7. april.

Innsamling av rødboks for farlig avfall og små-elektronikk

Viktig informasjon til alle husstander i Sauherad, Bø, Hjartdal og Notodden!

Andre runde med tømming av rødboksen.

IRMAT AS har tømming av rødboksen uke 42 og 43. Benytt sjansen til å bli kvitt farlig avfall og små elektronikk nå.
Rødboksen skal settes frem til avfallsstativene hvis du ønsker at den skal bli tømt.
Renovatøren tar ikke med bokser som er så fulle at lokket ikke går igjen. Det samme gjelder avfall som ligger ved siden av boksen.
Rødboksen tømmes hos deg i følgende uke samme dag som det øvrige avfallet hentes, se renovasjonskalenderen.
Les mer

Utdeling av poser og sekker i Sauherad kommune

Alle husstandene i Sauherad kommune fra utdelt renovasjonsutstyr i løpet av uke 39. Det blir utdelt en rull (12 stk) med blanke sekker til plastemballasje og to ruller (160 stk) med bioposer til oppsamling av matavfall. Ta godt vare på utstyret det skal vare til september 2015.

Utvidet åpningstider

Det blir utvidet åpningstider på gjenvinningsstasjonene på Goasholtmyra og Ryntveit i uke 18 og 19.
Gjenvinningsstasjonene på Goasholtmyra og Ryntveit vil ha utvidet åpningstid:
Uke 18 (28.april – 4.mai)
Mandag, tirsdag, onsdag åpent til kl 20.00
Uke 19 (5.mai – 11.mai)
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag åpent til kl 20.00
Ordinære priser. Bil med henger 100,- kr. Personbil 60,- kr
Næringsavfall kan leveres over vekt til gjeldende priser

Åpningstider i påsken og langdag på tirsdager

Gjenvinningsstasjonene på Goasholtmyra og Ryntveit er åpne til kl 12 på onsdag før skjærtorsdag.

GOASHOLTMYRA AVFALLSANLEGG

  • Åpningstider i påsken:
  • Mandag og tirsdag: kl. 7.30 – 15.30
  • Onsdag: kl. 7.30 – 12.00
  • Torsdag, fredag, mandag: stengt
  • Langdag på tirsdager fra 22. april: kl. 7.30 – 18.30

RYNTVEIT GJENVINNINGSSTASJON

  • Åpningstider i påsken:
  • Mandag og tirsdag: kl. 8.00 – 16.00
  • Onsdag: kl. 8.00 – 12.00
  • Torsdag, fredag, mandag: stengt
  • Langdag på tirsdager fra 22. april: kl. 8.00 – 18.30

Langdag

Langdag på Gjenvinningsstasjonene på Goasholtmyra og Ryntveit

Fra første tirsdag etter påske, 22.april er det langdag på gjenvinningsstasjonene. Det er åpent til klokken 18.30.

Vi har langåpent hver tirsdag til og med oktober.

Endringer i kjørerutene for plastemballasje

Det blir endringer i henteplanen for plastemballasje i forbindelse med helligdagene våren 2014.

I tabellen undre ser du uke nummer, kommune og kjøreruter. Hentedagen er fredag. Fra uke 26 er det ordinær henteplan. se også renovasjonskalenderen for 2014.

For Sauherad kommune er det ingen endringer.

Henteplan vises på neste side

Innsamling av rødboks

Viktig informasjon til alle hussstander i Sauherad, Bø, Hjartdal og Notodden.

Årets første runde med henting av rødboks for farlig avfall og småelektronikk er i gang.

IRMAT AS har årets første runde med henting av rødboks. Benytt muligheten til å bli kvitt farlig avfall og småelektronikk nå.

Rødboksen skal settes frem til avfallsduknene/ sativene godt synlig hvis du ønsker at den skal bli tømt. Rødboksen hentes hos deg samme dag som det øvrige avfallet.

Sauherad kommune har henting i uke 12

Bø kommune har henting i uke 13

Hjartdal kommune har henting i uke 14

Notodden kommune, kjørerute A  har henting i uke 14

Notodden kommune, kjørerute B har henting i uke 15

Detter er eksempler på hva du kan levere:

Olje og oljeprodukter

Sterke syrer, baser og lut

Alle typer batterier

Maling, lim, lakk, beis og løsemidler

Hobbykjemikaler, fotokjemikalier, plantevernmidler og ugressmidler

Rengjørings- og vedlikeholdsmidler

Spraybokser

Småelektronikk

Det er viktig at den røde boksen oppbevares utilgjengelig for barn!

Snømåking og strøing

Renovasjonsabonnentene/ husstandene har ansvar for snømåking og strøing.

Det har kommet mye snø den siste tiden, nå har det også blitt mildvær. Dette fører til vanskelige forhold for renovatørene.

Renovasjonsforskriftens kapittel 2.2 sier det slik:

«Oppsamlingsenhetene skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. Abonnenten er ansvarlig for at adkomsten er fri for hindringer som kan gjøre henting/tømming vanskelig, og slik at alminnelig trafikksikkerhet blir ivaretatt. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og det skal om nødvendig være sandstrødd».

Derfor oppfordrer vi på det sterkeste at alle gjør en innsats for at renovatøren skal ha best mulige arbeidsforhold. Dersom det er vanskelig for renovatøren å komme frem blir ikke avfallet tatt med.