Hvordan skal asbest leveres?

Eternittplater, isolasjonsmaterialer, avrettingsmasse og fliser er eksempler på bygningsavfall som kan inneholde asbest. Asbest er ikke miljøfarlig ved lagring, men helsefarlig ved håndtering. Asbest som leveres til Goasholtmyra miljøpark skal derfor være innpakket i 2 lag plast, lagt på pall og merket «Asbest». Det kan også benyttes storsekker beregnet på asbest.

Dersom man ønsker å levere mye på én gang, bør man gi oss beskjed i forveien.

Avfallsbesitter er ansvarlig for emballering, merking og deklarering av asbest. Emballasjen skal forhindre spredning av asbeststøv. Emballasjen skal være merket: Inneholder asbest.

Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr”.

Asbest er farlig avfall og skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Emballert asbest samles inn og omlastes uten å bryte forpakninger.

Asbestavfall deponeres på Goasholtmyra. Alt avfall til deponi skal være basiskarakterisert og det skal leveres et sammendrag før første leveranse. IRMAT benytter Enviportal for levering av sammendrag av basiskarakterisering. Ta kontakt for mer informasjon og pålogging til portalen.

Alle virksomheter som skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Mer informasjon finner du på Arbeidstilsynets hjemmesider