Avfallshåndtering under Koronapandemien
Meny

Avfallshåndtering under Koronapandemien

IRMAT AS opprettholder samfunnstjenesten om å hente avfall hos våre innbyggere.

I en situasjon med omfattende smittespredning i befolkningen er det viktigere enn noen gang at avfallsinnsamlingen fungerer og at renovatører og driftspersonell holder seg friske.

Her er en oversikt over hvordan publikum skal forholde seg til avfall, og hvilken beredskap vi i IRMAT AS har for håndtering.

Avfallshåndtering og henting hos våre innbyggere:

IRMAT AS v/ Notodden Renovasjon og Gjenvinning AS i Notodden og Hjartdal, og Sunde Renovasjon og Gjenvinning AS i Midt-Telemark, henter avfall som normalt. Vi oppfordrer alle til å være ekstra nøye med sortering av avfall.

  • Alle skal sortere og håndtere avfallet sitt som normalt
  • Sørg for at alt matavfall kastes i biopose
  • Avfallsposene må knytes ekstra godt
  • Sørger for at lokkene er godt lukket
  • Ikke plasser avfall ved siden av beholdere
  • La beholdere stå lett tilgjengelig for våre renovatører. Dvs. nær hentepunkt/kjørbar vei
  • Det anbefales ingen spesielle tiltak knyttet til avfall fra personer i hjemmekarantene

Begge gjenvinningsstasjoner er stengt f.o.m mandag 16.mars:

  • Begge gjenvinningsstasjonene (Goasholtmyra og Brenna) er stengt inntil annen beskjed blir gitt. Dette er et risikoreduserende tiltak for å opprettholde drift i de mest kritiske operasjonene, som avfallsinnsamling og avfallsbehandling, samt bidra til redusert spredning av viruset.