Viktig informasjon til alle husstander i IRMAT kommunene

Utdeling av poser og sekker til avfallshåndtering

Husstandene i IRMAT sine kommuner får utdelt sekker og poser til avfallshåndtering.

Uke 34 Midt-Telemark kommune

Uke 35 og 36 Hjartdal og Notodden

Abonnentene vil få:

  • To ruller med 80 bioposer i hver til oppsamling av matavfall inne.
  • En rull med 18 blanke plastsekker til plastemballasje.

Det er viktig å ta godt vare på utstyret. Utstyret skal vare frem til august 2023. Dersom du har behov for flere poser og sekker får en det ved å kontakte servicekontoret til kommunene, Brenna Miljøstasjon eller Goasholtmyra Miljøpark

Dette bilde viser hva du får tildelt av utstyr