Kvartalets leverandør 1. kvartal 2022 på leveranser til Sirkel

Tusen takk til alle som gjør en innsats for bedre kvalitet på morgendagens råvarer!

Kilde: Loop

IRMAT AS gikk over til ny kildesorteringsløsning i 2020 med egen beholder for glass- og metallemballasje. Volumet økte kraftig, men de opplevde også utfordringer med kvaliteten. Effektiv og systematisk kontraktsoppfølging mot renovatørene har ført til en kraftig reduksjon i avvik på leveringer til Sirkel.
Arbeidet er nå hedret med utmerkelsen kvartalets leverandør 1. kvartal 2022, gratulerer!

Les mer her:https://www.sirkel.no/irmat-as-med-forbilledlig-kontraktsoppfolging/