IRMAT øker hentefrekvensen for innsamling av matavfall i sommer

Det er nå to år siden IRMAT innførte ny renovasjonsordning. Alle husholdningsabonnentene fikk nye beholdere og hentefrekvensen ble justert. Matavfallet ble fra 1. juli 2020 hentet hver 14. dag.

I løpet av de to sommersesongene den nye ordningen har vært gjennomført har det kommet noen tilbakemeldinger på lukt og fluer fra beholderne.

IRMAT har bestemt at det sommeren 2022, som en prøveordning vil bli hente inn matavfall oftere. Første ekstrahenting er i uke 20, ordningen varer til uke 35. Det vil være bare to uker uten ekstra henting i løpet av perioden. Se renovasjonskalenderen eller benytt appen Min renovasjon. Dette er en prøveordning som skal vurderes i ettertid.

Tips for å unngå lukt:

  • La matavfallet stå luftig inne, bruk grønn kurv i kjøkkenbenken.
  • Unngå for vått matavfall.
  • Ikke fyll posen mer enn at du får knyttet den igjen.
  • Legg gjerne avispapir i bunnen på beholderen.
  • La det komme luft til i beholderen, hold lokket litt åpent.
  • Tenk plassering, fjern beholderen fra sol hvis mulig.
  • Rengjør beholderen jevnlig etter tømming.

IRMAT ønsker med dette en god sommer til alle sine abonnenter.