Landbruksplast kan leveres på Brenna Miljøstasjon

Fra 27.mai 2021 tar IRMAT imot landbruksplast på Brenna Miljøstasjon. Ta kontakt med betjening når du kommer med landbruksplast til miljøstasjonen så får du henvist sted for tipping.

Landbruksplast må leveres ferdig sortert i adskilte fraksjoner.

  • Hvit og farget folie fra landbruk merket 04PELD, unntatt innernett.
  • Innernett leveres som restavfall og går til energigjenvinning.
  • Solfangerfolie merket 04 PELD. Farget eller klar folie. Folien må være rullet/ballet før levering.
  • Fiberduk merket 05PP. Fiberduk må være rullet/ballet ved levering.

Generelle krav til alle fraksjoner:

  • Plastemballasjen skal være uten forurensinger som f.eks. andre plasttyperenn gjeldende fraksjon, nett, presenninger, produktrester, stroppebond, tau, glass, papir, metall, jord, stein eller andre fremmedlegemer.
  • Plastemballasjen skal ikke inneholde rester av farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner.

For mer informasjon se Grønt Punkt Norge