Ledig stilling som Prosjektleder, husholdningsrenovasjon

Om stillingen:

Stillingen som Prosjektleder husholdningsrenovasjon har en varighet til og med 30.09.2022, med mulighet for forlengelse.

Formål med stillingen er å sluttføre prosjektet ny renovasjonsordning som startet juni 2020. Jobbe med å videreutvikle hytterenovasjon. Oppstart av nytt prosjekt kommunalt avfall fra kommunale bygg. Dette innebærer at du har den daglige oppfølging av innsamlingsordningen for husholdningsavfall fra private husholdninger og fritidseiendommer i eierkommunene Hjartdal, Midt- Telemark og Notodden.

Som Prosjektleder for innsamlingstjenesten hos IRMAT vil du ha ansvaret for driftsoppfølging mot våre kontraktspartnere. Saksbehandle og fatte enkeltvedtak på innkommende saker innenfor ansvarsområdet husholdningsrenovasjon.

Hovedoppgaver er:

 • Driftsoppfølging oppdragstakere renovasjonstjenester.
 • Oppfølging av daglig drift på husholdningsinnsamlingen.
 • Oppfølging av innsamling kommunalt næringsavfall.
 • Kontaktpunkt for IRMATs eierkommuner i forbindelse med innsamling     husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall.
 • Besvare henvendelser som berører tjenestene med innsamling     husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall.
 • Saksbehandle og fatte enkeltvedtak som berører tjenestene med innsamling     husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall.
 • Oppfølging og videreutvikling av abonnementsregisteret i Komtek.
 • Befaringer og ruteoppfølging.
 • Ha oversikt på lager renovasjonsutstyr.
 • Videreutvikle tjenesten hytterenovasjon.

Hovedoppgaver er:

 • Driftsoppfølging oppdragstakere renovasjonstjenester.
 • Oppfølging av daglig drift på husholdningsinnsamlingen.
 • Oppfølging av innsamling kommunalt næringsavfall.
 • Kontaktpunkt for IRMATs eierkommuner i forbindelse med innsamling     husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall.
 • Besvare henvendelser som berører tjenestene med innsamling     husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall.
 • Saksbehandle og fatte enkeltvedtak som berører tjenestene med innsamling     husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall.
 • Oppfølging og videreutvikling av abonnementsregisteret i Komtek.
 • Befaringer og ruteoppfølging.
 • Ha oversikt på lager renovasjonsutstyr.
 • Videreutvikle tjenesten hytterenovasjon.

Ønskede kvalifikasjoner:

Relevant høyskoleutdanning. Erfaring fra renovasjon- logistikk- gjenvinningsbransjen kan veie opp for manglende høyskoleutdanning. Relevant erfaring og personlig egnethet vil veie tyngst i utvelgelsen.

Det kreves meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Erfaring med kontraktsforvaltning.

Erfaring i saksbehandling, gjerne fra offentlig forvaltning.

Du må være serviceinnstilt og løsningsorientert.

Datakompetanse og erfaring med bruk av ulike digitale verktøy og program.

Erfaring fra service- og kundeveiledningsarbeid.

Du må ha sertifikat klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Være selvstendig og pliktoppfyllende
 • Ha kundefokus og være serviceinnstilt
 • Være strukturert, ansvarlig og håndtere stort arbeidspress i perioder
 • Ha god gjennomføringsevne.
 • Være fleksibel og løsningsorientert
 • Ha gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Betingelser som i kommunal sektor når det gjelder lønn.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Arbeidssted:

Du blir ansatt hos IRMAT AS, kontorsted Goasholtmyra miljøpark på Notodden, Kongsbergveien 411, 3684 Notodden. Møter og befaringer i arbeidstiden innenfor området til eierkommunene inngår i stillingen.

Det er ønskelig for arbeidsgiver med snarlig oppstart.

IRMAT vurderer søknader fortløpende, og innkaller aktuelle kandidater fortløpende til intervju.

Søknadsfrist er 28.04.2021

For mer informasjon kontakt Daglig leder Ove Reidar Moen

Telefon 485 05 196

E post: ove.reidar@irmat.no