Ove Reidar Moen er ansatt som daglig leder hos IRMAT

Ove Reidar Moen fra Kongsberg er ansatt som daglig leder hos IRMAT. Han starter i stillingen 7.desember. Dette er Ove Reidar sine kommentarer etter at han fikk stillingen.

Jeg ser fram til å starte i stillingen og bygge videre på det gode grunnlaget som er bygget opp gjennom mange år i IRMAT. Min oppfatning er at IRMAT er en solid og oppegående bedrift med mye fagkompetanse i rekkene. Slik jeg ser det så har IRMAT engasjerte og dyktige folk i egne rekker, som alle utfører en samfunnsviktig jobb. Ser også fram til å bygge videre på det gode samarbeidet som IRMAT har med mange dyktige samarbeidspartnere. Avfallsbransjen står fortsatt foran spennende utvikling i årene fremover. IRMATs eierkommuner og myndighetene har klare og ambisiøse målsettinger for framtiden. Jeg gleder meg til å jobbe mot disse mål sammen med de ansatte, samarbeidspartnere og styret i IRMAT.