Informasjon til innbyggerne i Midt-Telemark

Brenna Miljøstasjon er åpen for midlertidig drift onsdager kl 08.00 – 15.30 fra 1. desember 2019

Ferdigstilling av Brenna Miljøstasjon blir forsinket siden hovedentreprenøren gikk konkurs før ferdigstilling var en realitet. Det er åpnet for midlertidig drift på miljøstasjonen frem til endelig åpning som er planlagt til 1.april 2020. Brenna miljøstasjon kan bare ta imot ekstra avfall fra private husholdninger. Næringsavfall er ikke tillatt levert her. Av den grunn er det ikke tillatt å benytte traktor eller biler med firmalogo.

Dersom innbyggerne vil levere ekstra avfall utover åpningstiden på Brenna Miljøstasjon kan det leveres til Goasholtmyra Miljøpark. I denne sammenhengen tilbyr vi abonnentene to gratis leveringer på Goasholtmyra Miljøpark